تعداد مقالات: 164

1. تأثیر دو ماه تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره پوست انار بر سطوح شاخص مقاومت به انسولین موش‌های صحرایی چاق

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-10

10.22049/jassp.2019.26522.1197

زین العابدین رهنما؛ رقیه پوزش جدیدی؛ محمدرضا نصیرزاده


6. تأثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی بر ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-8

10.22049/jassp.2020.26787.1297

سمیه نظری؛ امین عیسی نژاد؛ بهروز غریب؛ علی قنبری مطلق؛ علی صمدی


7. تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس و مکمل‌دهی دانه کرفس بر سطوح سرمی CRP و ESR در زنان میانسال مبتلا به آرتریت‌روماتوئید

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-10

10.22049/jassp.2020.26847.1313

سیده سحر ریحانی؛ علی قاسمی کهریزسنگی؛ طوبی احمدی رستمکلائی


10. ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-27

محسن کاوسی؛ علیرضا بهرامی؛ داریوش خواجوی


12. تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل تنظیم کنندة آن در زنان چاق و غیرفعال

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-30

نجمه رضائیان؛ علی‌اصغر رواسی؛ رحمن سوری؛ علی اکبرنژاد


13. اثر فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح سرمی کاردیوتروپین-1، هیپرتروفی بطن چپ و فشارخون در زنان سالمند مبتلا به پرفشارخونی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-16

10.22049/jassp.2016.13749

فرهاد دریانوش؛ نسرین عموعلی؛ محمد شرافتی مقدم؛ سیده شیوا دادوند


14. تأثیر مصرف اسانس نعناع در دوره بازیافت متعاقب فعالیت بدنی درمانده ساز بر شاخص‌های جسمانی و عملکردی نظامیان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-6

10.22049/jassp.2019.26548.1218

نوید لطفی؛ محمدرضا زارعلی؛ محمود محمدخانی؛ رضا شربت زاده


19. تأثیر مصرف ملاتونین بر توان بی‌هوازی و عملکرد کوتاه‌مدت بیشینه دختران دانشجوی تربیت‌بدنی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-18

10.22049/jassp.2019.26463.1190

فاطمه شیراوند؛ محسن قنبرزاده؛ مریم حسین زاده


21. بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر تروپونین‌های قلبی: یک مرور سیستماتیک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 12-20

10.22049/jahssp.2021.27158.1346

مهران قهرمانی؛ پیمان کیخسرو دولتیاری؛ محمد روزبهانی


22. تاثیر تمرینات تداومی همراه با تزریق آب اکسیژنه بر نسبت پروتئین‌های BAX، BCL-2 وBax/BCL-2 قلبی رت‌های نر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-19

10.22049/jassp.2019.26218.1175

صمد صفرزاده گرگری؛ حسن متین همایی؛ محمد علی آذربایجانی


23. تأثیر تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر تعادل بیماران سکتۀ مغزی مزمن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 14-9

مهری عابدینی؛ مهتا اسکندرنژاد