تعداد مقالات: 114
4. تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل تنظیم کنندة آن در زنان چاق و غیرفعال

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-30

نجمه رضائیان؛ علی‌اصغر رواسی؛ رحمن سوری؛ علی اکبرنژاد


5. اثر فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح سرمی کاردیوتروپین-1، هیپرتروفی بطن چپ و فشارخون در زنان سالمند مبتلا به پرفشارخونی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-16

فرهاد دریانوش؛ نسرین عموعلی؛ محمد شرافتی مقدم؛ سیده شیوا دادوند


6. تأثیر دو ماه تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره پوست انار بر سطوح شاخص مقاومت به انسولین موش‌های صحرایی چاق

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-10

زین العابدین رهنما؛ رقیه پوزش جدیدی؛ محمدرضا نصیرزاده


11. تأثیر تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر تعادل بیماران سکتۀ مغزی مزمن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 14-9

مهری عابدینی؛ مهتا اسکندرنژاد


14. تأثیر تمرینات قدرتی هرمی و هرمی واژگون بر تغییرات الکتروکاردیوگرام قلبی مردان فعال

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-43

سمیه آذریان؛ عسگر ایران پور


16. تأثیر مصرف ملاتونین بر توان بی‌هوازی و عملکرد کوتاه‌مدت بیشینه دختران دانشجوی تربیت‌بدنی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-18

فاطمه شیراوند؛ روح اله رنجبر؛ محسن قنبرزاده؛ مریم حسین زاده


18. تاثیر تمرینات تداومی همراه با تزریق آب اکسیژنه بر نسبت پروتئین‌های BAX، BCL-2 وBax/BCL-2 قلبی رت‌های نر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-19

صمد صفرزاده گرگری؛ حسن متین همایی؛ محمد علی آذربایجانی


20. تأثیر مصرف اسانس نعناع در دوره بازیافت متعاقب فعالیت بدنی درمانده ساز بر شاخص‌های جسمانی و عملکردی نظامیان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-6

نوید لطفی؛ محمدرضا زارعلی؛ محمود محمدخانی؛ رضا شربت زاده


21. اثر فعالیت راه رفتن با محدودیت جریان خون بر مسیر سیگنالی mTOR عضله اسکلتی مردان تمرین نکرده

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-16

سعید حلاج باشی؛ بهمن میرزایی؛ فرهاد رحمانی نیا


24. بررسی اثر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی دوندگان زبده نیمه‌استقامت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 32-43

حمید اراضی؛ هادی نوبری؛ سیده شیوا دادوند


25. تأثیر دو روش تعدیل تمرین بر برخی ویژگی‏های جسمانی هاکی بازان نخبه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 44-57

علی بختیاری؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد