اخبار و اعلانات

کسب رتبه ب در ارزیابی سال 1399 توسط کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم تحقیقات فناوری

مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش پیرو ابلاغ آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب 98/02/02 با شماره 11/25685 از این پس با عنوان «نشریه علمی» شناخته می‌شود و در ارزیابی سال 1399 کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم تحقیقات فناوری رتبه ب را کسب کرده است  

مطالعه بیشتر

پاسخگویی دفتر مجله

از کاربران محترم مجله تقاضا می شود جهت طرح هرگونه سوال و ابهام و یا پیگیری وضعیت مقاله خود از طریق لینک تماس با ما با دفتر نشریه ارتباط برقرار نمایند. در این راستا خواهشمند است برای مطرح نمودن سوال در مورد یک مقاله خاص، از قسمت نامه به سردبیر در پرونده همان مقاله اقدام نمایید.   آدرس و اطلاعات تماس با مجله و افراد مرتبط   مدیر مسئول نشریه:دکتر کریم آزالی علمداری k.azali@azaruniv.ac.ir     سردبیر نشریه:دکتر معرفت سیاهکوهیان  m_siahkohianuma.ac.ir    دبیر انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: دکتر جواد مصر آبادی mesrabadi@azaruniv.ac.ir  شماره تماس مستقیم  ...

مطالعه بیشتر