اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 302
تعداد عدم پذیرش 141

مقالات منتشر شده
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مشاهده مقاله 91068
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 59336
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
زمان پذیرش 156 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 249 روز
درصد پذیرش 21.57 %