اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 343
تعداد پذیرش 128
تعداد عدم پذیرش 161

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 142
تعداد مشاهده مقاله 71155
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 50616
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 30 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 90 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 108 روز
درصد پذیرش 37 %