تماس با ما

 

آدرس پستی:

استان آذربایجان شرقی - تبریز - 35کیلومتری جاده تبریز-مراغه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کد پستی:    5375171379

 
تلفن: 04131452485، تلفکس: 04131457534، 
پست الکترونیک:jassf@azaruniv.ac.ir

CAPTCHA Image