سیاست دسترسی آزاد

سیاست‌های دسترسی آزاد


فلسفه انتشار در نشریات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر مبنای پژوهش به نفع عموم است و ثمره تحقیقات باید بدون تبعیض و مرزبندی در اختیار عموم جامعه قرار گیرد. به همین دلیل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تمامی نشریات خود را به صورت دسترسی آزاد و رایگان ارائه می‌کند. پشتیبانی مالی نشریات در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر عهده صاحب امتیاز مجلات است. خوانندگان مقالات را می‌توانند به صورت رایگان دانلود و یا به اشتراک بگذارند. 

 
حق مولف

نشریه علمی-پژوهشی مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش به صاحب امتیازی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، مطابق بیانیه بتسدا در خصوص انتشار دسترسی آزاد در 20 ژوئن 2003؛ طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق  کریتیو کامنز  (CC BY-NC 4.0) رعایت می‌کند. حق مولف برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آن‌ها می‌توانند مقالات‌شان را به اشتراک بگذارند و یا در واسپارگاه‌ها آرشیوسازی نمایند. این بدین معنی است که این مقالات می توانند به راحتی به اشتراک‌ گذاشته شوند و مورد استفاده قرار گیرند؛ مادامی که به آن‌ به درستی استناد شوند. مقاله‌های منتشره در این مجله بلافاصله در واسپارگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شوند. مقالات نشریات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می‌توانند توسط مخاطبان به اشتراک گذاشته شوند، به صورت نسخه چاپی منتشر شوند، آرشیو شوند، و در سرفصل‌های درسی گنجانده شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا Creative Commons license را به طور کامل مطالعه فرمائید.