کسب رتبه ب در ارزیابی سال 1400توسط کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم تحقیقات فناوری

کسب رتبه ب در ارزیابی سال 1400توسط کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم تحقیقات فناوری

مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش پیرو ابلاغ آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب 98/02/02 با شماره 11/25685 از این پس با عنوان «نشریه علمی» شناخته می‌شود و در ارزیابی سال 1400 کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم تحقیقات فناوری رتبه ب را کسب کرده است