دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر مقادیر سرمی آیریزین، FGF21 و شاخص‌های گلایسمی در زنان دیابتی نوع 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

لیلا علیزاده؛ اصغر توفیقی؛ جواد طلوعی آذر


2. تأثیر مصرف مقادیر متوسط و بالای کافئین (1,3,7-trimethylxanthine) بر پاسخ شاخص‌های قلبی-عروقی در حالت پایه و متعاقب یک وهله فعالیت هوازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

علی ضرغامی خامنه؛ ژاله پاشایی


3. مقایسه تاثیر مکمل یاری یوبی کینون بربرخی شاخص های فشار اکسایشی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

علی اوصالی؛ علیرضا رستمی