اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

راهنمای نویسندگان در مورد سیاست مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش در مورد موارد اخلاق پژوهش

 

 منشور اخلاق پژوهش

 

سایت COPE

 

cope membership

  

مقالاتی در این نشریه منتشر می شود که مبتنی بر تحقیقات اصیل و کاربردی باشد. محققینی که مقاله ای را برای چاپ ارسال می نمایند متعهد می باشند که این مقاله حاصل کار پژوهشی خود و همکاران آنها است و مقاله را همزمان برای چاپ به نشریه دیگری ارسال ننموده اند و با دریافت پاسخ نشریه نیز متعهد به عدم ارسال مقاله به سایر نشریات می باشند. فرم های تعهد نویسندگان و عدم تعارض منافع از لینک های ذیل قابل دریافت می باشند.  

 فرم تعهد نویسندگان  فرم تعارض منافع 

 

مجله علمی مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند

  اخلاق انتشار در مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

 مجله علمی مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، مجله فارسی زبان از انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است. خط‌مشی‌ اخلاق انتشار این مجله براساس اصول بین‌المللی کمیته  اخلاق انتشار (COPE) است. اعضای هیئت تحریریه و مشاوران علمی، سردبیر، نویسندگان، داوران، ویراستاران و خوانندگان هنگام همکاری با این مجله باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی پژوهشگران، مجله براساس قوانین بین‌المللی (COPE) برخورد می‌کند. مشروح اصول کمیته اخلاق انتشار در آدرس زیر در دسترس است: http://publicationethics.org

 احترام به حقوق نویسنده مبنی بر زمان انتظار بررسی اولیه مقاله: چنانچه پس از گذشت ۴ ماه از ارسال اولیه مقاله ٬بررسی اولیه صورت نگیرد، نویسنده می تواند مقاله خود را به مجله دیگر ارسال کند.

 

سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و مشاوران علمی

 پذیرش مقالات 

 سردبیر مجله مسئول پذیرش یا رد مقالات ارسالی است. سردبیر با مشورت هیئت تحریریه و مشاوران علمی، داوران و ویراستاران و با درنظرگرفتن حق کپی‌برداری، سرقت علمی و سایر موضوعات مرتبط به مقاله درباره پذیرش مقاله تصمیم می‌گیرد.

عدالت 

سردبیر وظیفه قضاوت درباره مقالات را فقط از لحاظ شایستگی علمی برعهده دارد و باید بدون طرفداری یا کینه‌توزی شخصی یا درنظرگرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی رفتار کند.

حریم شخصی 

طی فرایند داوری، سردبیر، هیئت تحریریه و مشاوران علمی نباید اطلاعات مربوط به مقاله را برای فردی غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا کنند.

 محرمانه‌بودن و عدم استفاده شخصی

همه یا بخشی از مطالب مقالات ارسالی که منتشر نشده‌ است، نباید در پژوهش شخصی سردبیر، هیئت تحریریه یا مشاوران علمی بدون کسب رضایت مکتوب نویسنده استفاده شود. اطلاعات یا ایده‌های محرمانه که از طریق داوری مقالات کسب شده‌اند، باید به‌طور محرمانه حفظ شوند و برای منافع شخصی استفاده نشوند.

 داوران

پذیرش مقالات

داوران به سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و مشاوران علمی در اتخاذ تصمیم برای پذیرش یا رد مقاله کمک می‌کنند و با ارسال اصلاحات به نویسندگان در بهبود مقاله آن‌ها سهیم هستند.

 حق امتناع و عدم‌پذیرش

 امتناع و رد درخواست داوری مقاله برحسب زمان یا موقعیت ضروری و لازم است. داوری که احساس عدم صلاحیت کافی برای ارزیابی مقاله می‌کند، باید از داوری مقاله امتناع کند.

  محرمانه‌بودن

 داوران باید به محرمانه‌بودن فرایند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازه مکتوب نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر  قرار دهند.

  بی‌طرفانه‌بودن

  داوران باید مقالات را به‌طور عینی، بی‌طرفانه و عادلانه ارزیابی کنند. داوران باید از طرفداری‌های شخصی در توصیه‌ها و قضاوت‌های خود اجتناب کنند.

 مراجع

 داوران باید مراجعی را که نویسنده به آن‌ها ارجاع داده شناسایی و بررسی کنند. هرگونه نتیجه‌گیری یا بحثی که پیش از این مطرح شده باشد، باید همراه با منبع ذکر شود. همچنین، داوران باید در صورت مشاهده هر گونه شباهت یا هم‌پوشانی بین مقاله ارسالی و مقاله‌ دیگر مراتب را به سردبیر اطلاع دهند.

 تضاد منافع

 داوران نباید از اطلاعات یا ایده‌هایی که طی فرایند داوری به‌دست می‌آورند، برای منافع شخصی استفاده کنند. همچنین، داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آن‌ها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی یا هرگونه ارتباط یا پیوندهای دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، اجتناب کنند.

 

 نویسندگان

 گزارش یافته‌ها

  نویسنده مسئول مکاتبه، مسئول محتوای مقاله ارسالی است. نویسندگان متعهد هستند، یافته‌های خود را به‌طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته‌ها و تفسیر آن‌ها دقت ویژه داشته باشند. مقاله باید دارای جزئیات و منابع کافی باشد به‌نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به داده‌های یکسان  برای تکرار مطالعه وجود داشته باشد.

  اصالت

 نویسندگان باید اعلام کنند، نسخه ارسالی اصلی است و قبلاً به‌طور جزئی یا به‌طور کامل در هیچ جای دیگر نه به زبان فارسی و به نه هیچ زبانی دیگر چاپ نشده است. نویسندگان نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری در دست بررسی است، یا قبلاً به مجله دیگری ارسال شده به مجله «مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش»ارسال کند.

 تألیف مقاله

 همه نویسندگان مندرج در مقاله باید در نوشتن مقاله مشارکت و همکاری جدی داشته و پاسخگوی نتایج باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت‌ در نوشتن بخش‌های مختلف تسهیم شود. نویسندگان باید مسئولیت مقاله را بپذیرند. نویسنده مسئول مکاتبه که مقاله را به مجله ارسال می‌کند باید یک نسخه یا پیش‌نویس مقاله را به همه نویسندگان همکار ارسال و رضایت آن‌ها را برای ارسال مقاله به مجله و انتشار آن کسب کند.

 تغییر نویسندگان

 فهرست و ترتیب نویسندگان پیش از ارسال مقاله باید توسط همه نویسندگان تأیید شود. هر گونه افزودن، حذف یا بازنویسی در فهرست نویسندگان باید با ذکر دلایل توسط نویسنده مسئول توضیح داده شود و توسط سایر نویسندگان تأیید شده و پیش از ارسال مقاله برای داوری و فقط با تأیید سردبیر مجله انجام شود.

 قدردانی

 نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن‌ها اثرگذار بودند، اشاره کرده و از کمک آن‌ها قدردانی کنند. همچنین در صورت وجود، حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و قدردانی شود.

 تضاد منافع

  نویسندگان باید هر گونه تضاد منافعی را که بر نتایج پژوهش یا تفسیر یافته‌ها  اثرگذار بوده است، مطرح کرده و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.

 بازبینی مقاله

  اگر نویسنده‌(گان) متوجه اشتباه یا بی‌دقتی مهمی در کار خود شود، موظف است مراتب را به سرعت به سردبیر مجله «مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش» اطلاع دهد و در فرایند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری کند.

 سامانه داوری مقاله

 مجله از فرایند داوری مخفی دو طرفی برای ارزیابی همه مقالات استفاده می‌کند.

 سرقت ادبی

  از نرم‌افزار سرقت ادبی(نرم‌افزار مشابهت یاب همیاب) برای تشخیص شباهت بین مقالات ارسال شده و سایر مقالات چاپ شده استفاده می‌شود.

 خط مشی دسترسی آزاد

 این مجله دسترسی آزاد به محتوای مقالات را براساس این اصل فراهم می‌کند که پژوهش را به‌طور رایگان در دسترس عموم قرار می‌دهد تا از تبادل جهانی گسترده دانش حمایت کند.

 حق کپی‌برداری

 مراحل ثبت، بررسی، داوری و انتشار مقالات در مجله «مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش» برای نویسندگان رایگان است.

 کاربران به‌طور رایگان حق خواندن، دانلود، کپی و پرینت کل متن مقالات طبق استاندارد بین‌المللی  CC BY 4.0 

را دارند. بدین معنا که در استفاده علمی و پژوهشی باید به مقاله مربوط ارجاع دهند و حق تغییر مطالب یا استفاده تجاری از آن را ندارند.

 

 سیاست مجله در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی:

درصورتی که برای مجله سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، مجله نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

 

 انواع و مصادیق سرقت علمی

 سرقت علمی از جمله تخلفات شایع مربوط به حوزه نگارش است و می‌توان آن را از مصادیق تقلب یا فریبکاری در پژوهش به شمار آورد. مبحث سرقت علمی دامنه گسترده‌ای را شامل می‌شود و تخلفات بسیاری را می‌توان از جمله مصادیق آن به حساب آورد. پژوهش‌های مختلف مصادیق متنوع و بسیاری را برای سرقت علمی ذکر کرده‌اند که با یک دسته‌بندی کلی انواع آن را به صورت زیر معرفی کرد:

 

  1. خود سرقتی علمی ( انتشار و ارسال چندگانه، پراکنده‌نگاری)؛
  2. کپی برداری و نقل قول؛
  3. انتشار به زبان دیگر بدون توجه به قوانین چگونگی استفاده (ترجمه)؛
  4. استناد ندادن و استناد نامتناسب
  1. خودسرقتی علمی

 این اصطلاح که از آن با عنوان «دستبرد به خود» یا «سرقت علمی از خود» نیزیاد می‌شود به این معنی است که فرد اثر منتشرشده خود را در قالبی جدید، با عنوانی جدید بدون داشتن حرفی نو و همچنین بدون استناد و اذعان مناسب منتشر سازد و خود را از امتیاز انتشار یک اثر جدید بهره‌مند کند. گاهی فرد داده‌های حاصل از یک پژوهش را در پژوهش‌های مختلف به کار می‌برد و نتایج پژوهش را برای ثبت آثار بیشتر و پرکردن رزومه به کار می‌برد. در این صورت تخلفی از نوع کم‌فروشی علمی با عنوان نشر پراکنده‌نگاری رخ می‌دهد که می‌توان آن را یکی از انواع دستبرد به خود محسوب کرد چراکه گویا فرد از اثر خود سوءاستفاده کرده است. البته لازم به ذکر است زمانی می‌توان داده‌های حاصل از یک پژوهش را خرد کرد که بیش از 50 درصد یک مقاله معمولی اطلاعات داشته باشد؛ البته این مقدار طبق مطالعات گوناگون، متفاوت گزارش شده‌است.

 مورد بعدی زمانی است که فرد اثر منتشرشده خود را در محملی دیگر بدون هیچ‌گونه اشاره یا استنادی به چاپ برساند که از آن با عنوان انتشار مجدد یا چندگانه یاد می‌شود یا اثر خود را همزمان برای چندین مجله برای انتشار ارسال کند و باعث اتلاف وقت و هزینه توسط داوران، سردبیران و مجلات شود. این تخلف هم با عنوان ارسال مجدد یا چندگانه شناخته می‌شود. در مجموع خودسرقتی علمی شامل سه زیرمجموعه «پراکنده‌نگاری، انتشار مجدد و ارسال مجدد»است و این تخلف (خودسرقتی) زیرمجموعه سرقت علمی است.

 2. کپی برداری و نقل قول

 این مورد حداقل تحت سه حالت ممکن است رخ دهد: نقل‌قول مستقیم، نقل‌قول غیرمستقیم، نقل‌قول مکرر.

 نقل‌قول مستقیم زمانی است که فرد به صورت مستقیم آثار دیگران را رونویسی کند بدون اینکه به این نکته توجه داشته باشد که در هنگام نقل‌قول مستقیم لازم است علاوه بر ذکر استناد که جزء اصلی است از علامت گیومه «» در فارسی وکوتیشن “” در انگلیسی هم استفاده کند. همچنین معمولاً برای مطالبی در حدود یک بند یا بیشتر از تورفتگی متن نسبت به بدنۀ مقاله استفاده می‌کنند.

 نقل‌قول غیرمستقیم مربوط به وقتی است که فرد از نوشته‌های دیگران استفاده می‌کند اما ایده و مطالب دیگران را با کلمات خود بیان می‌کند و در واقع مضمون نقل می‌شود. در چنین شرایطی استناد باید ذکر شود و با توجیه این‌که رونویسی انجام نشده نمی‌توان از ذکر استناد چشم پوشید. بازنویسی کردن(یعنی نوشتن مطلب و ایده دیگران با کلمات خود) و خلاصه‌نویس (کوتاه کردن مطلب و ایده دیگران با کلمات نویسنده) نیز مشمول استناد است و در صورت استناد ندادن، سرقت علمی محسوب می‌شود.

 نقل‌قول مکرر هم به زمانی برمی‌گردد که فرد تصور می‌کند چون استناد می‌دهد می‌تواند هر میزان که می‌خواهد از نوشته‌های دیگران کپی‌برداری کند. گرچه در جایی صحبت از مقدار استفاده از آثار دیگران نشده‌است اما واضح است که نمی‌توان مطالب یک مقاله را ولو با ذکر استناد به کرّات نقل کرد و مدعی بود که اثر جدیدی خلق شده است.

 3. انتشار به زبان دیگر بدون توجه به قوانین چگونگی استفاده (ترجمه)

 زمانی که اثری منتشر می‌شود از انحصار نویسنده خارج می‌شود و در واقع از کالای خصوصی به کالای عمومی تبدیل می‌شود. بنابراین اگر نویسنده‌ای قصد دارد اثر خود را به زبان دیگر و در جایی دیگر منتشر کند، لازم است ضمن اعلام این مطلب به سردبیر مجله «دوم»، با سردبیر مجله «نخست» نیز مکاتبه کند و در واقع از او اجازه چاپ مجدد به زبان دیگر را اخذ کند. همچنین لازم است که نویسنده این مطلب را در متن اصلی مقاله نیز به صورت پانویس ذکر کند تا مراتب صداقت با مخاطب را نیز رعایت کرده باشد. هنگام انتشار ترجمۀ اثر نویسنده‌ای دیگر نیز، مترجم و سردبیر مجلۀ دوم باید دقت کنند که نام نویسنده اصلی به طور کامل در مقاله ترجمه شده ذکر شود.

 4. استناد ندادن یا استناد نامتناسب

 تخلفاتی که در استناد رخ می‌دهد بسیار زیاد و متنوع‌اند. شماری از پژوهشگران، تخلفات استناددهی را در حیطه تخلفات پژوهشی تقسیم‌بندی می‌کنند اما استناد ندادن و استناد ناقص و غیراستاندارد (سهواً یا عمداً) طبق تعریف، نوعی سرقت علمی محسوب می‌شوند.

 

 

منشور اخلاقی مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، که بر مبنای دستورالعمل‌های تدوین‌شده توسط کمیته اخلاق در انتشار پژوهش‌ها(COPE) تنظیم گردیده است، ‌تکالیف و تعهداتی را برای کلیه اشخاص ذینفع و دخیل در فرآیند چاپ و انتشار مجله، اعم از سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی، ویراستار و ناشر، در نظر گرفته است. این تکالیف برای گروه‌های مختلف اشخاص مذکور به شرح ذیل است:

 

1. تکالیف سردبیر و اعضای هیأت تحریریه

 

 در ذیل، مجموعه قوانین اجباری برای استانداردهای سردبیر، ارائه شده‌­اند.

 ۱ وظایف و مسئولیت­‌های کلی سردبیر

۱-۱ سردبیر باید در قبال هرگونه مطلبی که در این نشریه او به چاپ می­‌رسد پاسخگو باشد.

به این معنی که سردبیر باید

۱-۲ برای مرتفع‌کردن نیاز خوانندگان و نویسندگان بکوشد؛

۱-۳ برای بهبود مداوم نشریه خود تلاش کند؛

۱-۴ رویکردهایی برای اطمینان حاصل کردن از کیفیت مطالبی که به چاپ می­‌رساند داشته باشد؛

۱-۵ مدافع آزادی بیان باشد؛

۱-۶ حافظ درستی و تمامیت سوابق آکادمیک باشد؛

۱-۷ به واسطه سازگاری استانداردهای عقلانی و اخلاقی، نیازهای شغلی را برآورده کند؛

۱-۸ همواره مشتاق چاپ اصلاحات، شفاف‌سازی‌­ها، پوزش و عذرخواهی­‌ها به هنگام نیاز باشد.

 

عملکرد سردبیر می‌­تواند شامل این موارد باشد:

     فعالانه در جستجوی دیدگاه‌­های نویسندگان، خوانندگان، ویراستاران و اعضای هیات تحریریه یا گروه دبیران در مورد شیوه‌­های بهبود رویکردهای نشریه خود باشد؛

    تشویق‌کردن و آگاه‌بودن از تحقیق در رابطه با بازبینی و چاپ و دوباره ارزیابی‌کردن رویکردهای نشریه خود در پرتو یافته­‌های جدید؛

    تلاش برای ترغیب ناشران در تهیه منابع مناسب و راهنمایی از جانب کارشناسان (به عنوان مثال طراحان و حقوق‌دانان)؛

    حمایت از ابتکارات طراحی‌شده برای کاهش مشکلات موجود در پژوهش و انتشار؛

    حمایت از ابتکاراتی که در جهت آموزش اخلاق انتشار به محققان ایجاد شده­‌اند؛

    ارزیابی تاثیرات خط مشی نشریه بر رفتار نویسنده و مرورگران و سیاست­‌های تجدید نظر در مواقع لزوم که برای تقویت مسئولیت‌پذیری و کاهش مشکلات رفتاری لازم است؛

    اطمینان حاصل کردن از این که هرگونه مطلب منتشرشده از جانب نشریه، پیام انتشار مقاله را منعکس کرده و آن را در متن آورده باشد.

  2.  ارتباط با خوانندگان

۲-۱ خوانندگان باید در مورد تامین‌کنندگان مالی یا اجرای پژوهش آگاه باشند و بدانند آیا تامین‌کنندگان مالی نقشی در تحقیق و چاپ آن داشته‌­اند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است چه نقشی داشته­‌اند.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

     کسب اطمینان از این که گزارش­‌های چاپ‌شده و بازبینی تحقیق، توسط مرورگرهای واجد صلاحیت صورت گرفته باشد (از جمله مرور آماری در جایی‌که لازم باشد)؛

    کسب اطمینان از اینکه بخش‌­های مرورنشده نشریه کاملا مشخص هستند؛

    اتخاذ رویکردهایی که صحت، جامعیت و وضوح گزارش‌­های تحقیقی را تقویت کند، از جمله ویرایش فنی و استفاده از رهنمودها و چک‌لیست‌­های مناسب؛

    توجه به بهبود خط مشی شفافیت برای تقویت حداکثر شفافیت در مورد منشاء مقالات غیرتحقیقی؛

    اتخاذ سیستم‌­هایی از تالیف یا مشارکت که عملکردهای خوب را ارتقا داده (به عنوان مثال، به‌طوری که فهرست‌سازی به‌طور دقیق نشان دهد چه کسی کار را به انجام رسانده است) و مشکلات را کاهش دهد.

 

    لذا مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش به خوانندگان اطمینان می دهد که نوشته‌های کارکنان نشریه یا هیات تحریریه به‌طور بی‌طرفانه­‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

 
۳ ارتباط با نویسندگان

۳-۱ تصمیم سردبیر در پذیرش یا رد یک مقاله باید بر اساس اهمیت، اصالت و وضوح مقاله، اعتبار مطالعاتی و ارتباط آن با اهداف نشریه باشد.

۳-۲ سردبیر نباید برای قبول نوشته‌ها، تصمیم خود را عوض کند مگر آنکه در مورد نوشته با مشکلاتی جدی روبه‌رو شده باشد.

۳-۳ سردبیر جدید نباید تصمیمات سردبیر قبلی را در ارتباط با چاپ نوشته‌ها عوض کند، مگر آنکه مشکلاتی جدی در این باره شناسایی شود.

۳-۴ توصیف رویکردهای ارزیابی مجدد باید منتشر شوند و سردبیر باید آماده توجیه هرگونه انحراف عمده از رویکردهای توصیف شده باشد.

۳-۵ این نشریه مکانیزمی را تعریف میکند تا نویسندگان بتوانند در برابر تصمیمات سردبیر به آن استناد کنند.

۳-۶ سردبیر باید انتظارات خود را از نویسنده در غالب رهنمودهایی به چاپ برساند. این رهنمودها باید بطور منظمی به‌روزرسانی شده و به این کد ارجاع یا لینک داده شوند.

۳-۷ سردبیر باید رهنمودی را در مورد معیار لازم برای تالیف یا این که چه کسی باید به عنوان شریک چنین استانداردهایی را در این زمینه رعایت کند تهیه نماید.

بهترین عملکرد برای سردبیر این نشریه شامل این موارد خواهد بود:

     بازبینی منظم نظرات نویسنده و ارایه لینک­‌های مرتبط با این رهنمودها؛

    انتشار منافع متعارض مرتبط، برای تمام شریکان و انتشار اصلاحات در صورتی که منافع متعارض بعد از چاپ مشخص شده باشند؛

    اطمینان حاصل کردن از این که مرورگرهای نوشته‌ها به درستی انتخاب شده‌­اند (به عنوان مثال اشخاصی که قادر هستند مطلب را مرور کنند و از منافع متعارض فاقد صلاحیت مبری هستند)؛

    احترام به آن دسته از درخواست‌های نویسندگان مبنی بر این که در صورت قابل قبول و قابل اجرا بودن نوشته آن­ها، کسی حق بازبینی آن را نداشته باشد؛

    در مواردی که تالیف مشکوک به داشتن مشکلات یا مشاجرات باشد به راهنمایی­‌های روندنمای کوپ استناد کند؛

    چاپ جزئیات چگونگی حل و فصل موارد مشکوک به داشتن مشکل (به عنوان مثال لینک­ دادن به روندنمای کوپ)‌؛

    چاپ تاریخ نوشته‌ها و پذیرش مقالات.

 

۴ ارتباط با مرورگران

۴-۱ سردبیر باید انتظارات خود را از مرورگر از جمله به‌کارگیری مطالب ارائه‌شده جهت کسب اطمینان، در غالب رهنمودی ارائه کند. این رهنمود باید بطور منظم بروزرسانی شده و به این کد ارجاع یا لینک داده شود.

۴-۲ سردبیر باید قبل از ارجاع مرور نوشته، مرورگرانی را برای بروز هرگونه منافع متعارض بالقوه در اختیار داشته باشند.

۴-۳ سردبیر باید سیستمی را در اختیار داشته باشد تا به واسطه آن اطمینان یابد تشخیص‌­های مرورگرها محفوظ هستند، مگر آنکه مرور آشکاری داشته باشند که نویسندگان و مرورگران از آن مطلع باشند.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

     تشویق مرورگران برای به‌چالش‌کشیدن سئوالات در زمینه اخلاقی و تحقیقات احتمالی و مشکلات برخاسته از نوشته‌ها در مورد انتشار
(به عنوان مثال طراحی غیراخلاقی تحقیق، اطلاعات ناکافی برای حصول رضایت یا حمایت از موضوعات تحقیقی (از جمله حیوانات)، به کارگیری و ارائه نامناسب اطلاعات)؛

    تشویق مرورگران برای به‌چالش‌کشیدن اصالت نوشته‌ها و آگاهی نسبت به انتشار مطالب دارای اطناب و سرقت ادبی؛

    دادن تجهیزات لازم به مرورگران برای شناسایی انتشارات مرتبط (به عنوان مثال دادن لینک منابع ذکرشده و جستجو در زمینه فهرست کتاب)؛

    اعلام نظرات مرورگران به نویسندگان با تمامیت کامل، مگر آنکه اظهارات اهانت‌آمیز یا افتراآمیز باشند؛

    اطمینان یافتن از همکاری مرورگران با نشریه؛

    تشویق موسسات آکادمیک به پذیرش فعالیت­‌های مرور به عنوان رویکردی پژوهشی؛

    بررسی عملکرد مرورگران و گام برداشتن در جهت حصول اطمینان از استاندارد بالای آن؛

    توسعه و حفظ پایگاه داده مرورگران مناسب و به‌روزرسانی آن بر اساس عملکرد مرورگران؛

    به‌کارنگرفتن مرورگرانی که اغلب مرورهای سریع، بی‌کیفیت یا با تاخیر دارند؛

    حصول اطمینان از اینکه پایگاه داده مرورگران منعکس‌کننده جامعه آن­ها در نشریه است و افزودن مرورگران جدید در صورت نیاز؛

    استفاده از طیف وسیعی از منابع (نه صرفاً مخاطبان شخصی) برای تشخیص مرورگران جدید بالقوه
 (به عنوان مثال پیشنهادات نویسنده، پایگاه داده مربوط به فهرست کتاب)؛

    پیروی از روندنمای کوپ در مواردی که عملکرد مرورگران دچار مشکل باشد.

 

۵ ارتباط با اعضای هیات تحریریه

۵-۱ سردبیر باید اعضای هیات تحریریه جدیدی در نظر گرفته و بر اساس انتظاراتی که از آن­ها دارد رهنمودهایی را در اختیار آن­ها بگذارد و
اعضا را به تناسب خط مشی­ و توسعه‌­های جدید، به روز نگه دارد.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

     برخورداری از خط مشی لازم برای مدیریت نوشته‌های اعضای هیات تحریریه تا اطمینان حاصل شود که مرور بی‌طرفانه است؛

    شناسایی اعضای هیات تحریریه باصلاحیتی که فعالانه در توسعه و مدیریت خوب نشریه همکاری دارند؛

    بازبینی منظم ترکیب هیات تحریریه؛

    ارایه راهنمای روشنی به اعضای هیات تحریریه در مورد نقش‌­ها و وظایف مورد انتظار که احتمالاً شامل این موارد خواهد بود:

        فعالیت به عنوان عضو اجرایی نشریه

        حمایت و ارتقای نشریه

        جستجوی بهترین نویسنده‌­ها و بهترین آثار (به عنوان مثال از چکیده نشت­ها) و تقویت فعالانه نوشته‌ها

        ویرایش نوشته‌ها برای نشریه

        قبول مسئولیت ویراستاری، بازبینی و بیان نظرات در مورد مقالات در حوزه تخصصی خود

        پیوستن و مشارکت در جلسات هیات تحریریه

        مشورت دوره­‌ای با اعضای هیات تحریریه (مثلا بطور سالانه) برای بررسی نظرات در مورد اداره نشریه، آگاه‌کردن آن­ها از
هرگونه تغییر در خط مشی نشریه و شناسایی چالش­‌های پیش رو

 

 ۶ ارتباط با صاحب امتیاز نشریه

۶-۱ ارتباط سردبیر با ناشر و صاحب نشریه باید اساساً بر پایه اصول آزادی سردبیری باشد.

۶-۲ سردبیر باید بر مبنای کیفیت و تناسب مقالات با نشریه و بدون دخالت صاحب یا ناشر نشریه، در مورد چاپ مقالات تصمیم بگیرد.

۶-۳ سردبیر باید قرارداد کتبی داشته باشد که ارتباط او با صاحب یا ناشر نشریه در آن تنظیم شده باشد.

۶-۴ مفاد این قرارداد باید در جهت مجموعه قوانین کوپ برای سردبیران نشریه باشد.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

     ایجاد مکانیزم‌­هایی برای حل و فصل تعارضات بین خود و صاحب یا ناشر نشریه با تشریفات قانونی؛

    ارتباط پیوسته با صاحب و ناشر نشریه خود.

 

۷ رویکردهای ویراستاری و بازبینی

۷-۱ سردبیر باید مطمئن شود که بازبینی در نشریه او منصفانه، بی‌طرفانه و به‌موقع است.

۷-۲ سردبیر باید سیستمی برای حصول اطمینان از این داشته باشد که مطالب ارائه شده در نشریه در حین بازبینی محرمانه باقی می‌­مانند.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

     حصول اطمینان از این که افراد مشغول به کار ویراستاری (از جمله خود) از آموزش کافی برخوردارند و بهره‌مندی از جدیدترین
رهنمودها، توصیه­‌ها و شواهد در مورد بازبینی و مدیریت نشریه؛

    آگاهی از تحقیقات صورت‌گرفته در مورد بازبینی و پیشرفت­‌های تکنولوژیک؛

    اتخاذ مناسب­‌ترین روش‌های بازبینی برای نشریه و انجمن پژوهشی آن؛

    بررسی دوره‌­ای عملکردهای بازبینی­ برای بهبود احتمالی آن­ها؛

    ارجاع موارد مشکل‌­ساز به کوپ، به‌خصوص هنگامی که سئوالاتی مطرح شده‌­اند که در روندنمای کوپ پاسخ داده نمی‌شوند، یا گمان
می­‌رود مشکلات جدیدی در مورد نشریه وجود دارد؛

    داشتن جلسه‌ای با حکم به منظور داوری در مورد شکایاتی که قادر به حل آن نبوده‌­اند.

 
۸ تضمین کیفیت

۸-۱ سردبیر باید گام­های معقولی در جهت حصول اطمینان از کیفیت مطالبی که چاپ می­کند بردارد، با توجه به این که نشریات و بخش­های
 درون نشریات اهداف و استانداردهای متفاوتی خواهند داشت.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

     داشتن سیستمی برای شناسایی اطلاعات نادرست (به عنوان مثال عکس­هایی که در جای مناسب به کارگرفته نشده‌اند یا متون سرقت‌شده)
 هنگام بروز گمانه‌زنی­ها؛

    اتخاذ تصمیمات مربوط به صفحه‌آرایی نشریه بر پایه شواهد مرتبط با فاکتورهایی که کیفیت گزارشات را بالا می­برند، به جای این که بر پایه
دلایل زیبایی‌شناسی یا ترجیح شخصی باشند.

 

 ۹ حفاظت از اطلاعات شخصی

۹-۱ سردبیر باید در قضاوت­های خود، از اصول محرمانه بودن پیروی کند. صرف نظر از قوانین داخلی، آن­ها باید همواره اطلاعات اشخاصی را که
در طول تحقیق یا تعاملات حرفه­ای به‌دست آمده­اند، محرمانه نگه دارند (به عنوان مثال بین دکتر و بیمار). بنابراین همواره لازم است رضایت کتبی آگاهی
 از انتشار را از افرادی گرفت که ممکن است شناخته‌شده باشند یا توسط دیگران شناسایی شوند (به عنوان مثال از نوع گزارش یا عکس­ها).

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

     انتشار خط مشی خود در چاپ اطلاعات فردی (به عنوان مثال اطلاعات یا تصاویر شخصی) و توضیح کامل آن برای نویسنده؛

    توجه کنید که رضایت مشارکت در تحقیق یا مسائل مربوط به آن، مشابه با رضایت انتشار اطلاعات، تصاویر یا نقل‌قول­های شخصی نیست.

 

۱۰ تشویق رعایت موارد اخلاقی (به عنوان مثال تحقیقات دربرگیرنده انسان­ و حیوانات)

۱۰-۱ سردبیر باید اطمینان یابد تحقیقی که منتشر می­کند بر اساس رهنمودهای اخلاقی بین‌المللی پذیرفته، صورت گرفته است
 (به عنوان مثال  Declaration of Helsinki برای تحقیقات کلینیکی و رهمنودهای AERA و BERA برای تحقیقات تحصیلی)

۱۰-۲ سردبیر باید تضمین بجوید که تمام تحقیقات توسط هیات ذی‌صلاحی که در حال حاضر وجود دارد به تایید رسیده­اند
 (به عنوان مثال کمیته تحقیقات اخلاقی). با این حال، سردبیر باید بداند چنین تاییداتی، اخلاقی بودن تحقیق را تضمین نمی­کند.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

     آمادگی برای درخواست شواهد تایید اخلاقی بودن تحقیق و سئوال از نویسندگان در مورد جوانب اخلاقی
 (مانند چگونگی کسب رضایت شرکت‌کننده یا روش به‌کاررفته برای به حداقل رساندن آزار حیوان) در صورت بروز نگرانی­ها یا نیاز به شفاف‌سازی؛

    اطمینان یافتن از این که گزارش آزمایشات کلینیکی بر مبنای Declaration of Helsinki، Good Clinical Practice و
دیگر رهنمودهای مربوط به تامین امنیت شرکت‌کننده صورت گرفته­اند؛

    اطمینان یافتن از این که گزارش آزمایشات یا مطالعات انجام‌شده بر روی حیوانات، در جهت رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی و
 خدمات انسانی برای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی یا دیگر رهنمودهای مرتبط صورت گرفته­اند؛

    تعیین مشاور یا هیات اخلاقی نشریه برای مشورت کردن در مورد امور خاص و بازبینی دوره­ای خط مشی نشریه.

 

 ۱۱ برخورد با تخلفات احتمالی

۱۱-۱ سردبیر موظف است در صورت مشاهده تخلفات یا نشانه­ای از بروز تخلفات وارد عمل شود. این وظیفه شامل مقالات چاپ‌شده و چاپ‌نشده می­شود.

۱۱-۲ سردبیر نباید به سادگی مقالاتی را که مشکوک به داشتن تخلف هستند رد کند. او از نظر اخلاقی باید چنین مواردی را پیگیری کند.

۱۱-۳ سردبیر باید از روندنمای کوپ در هر جای ممکن پیروی کند.

۱۱-۴ نخست سردبیر باید در جستجوی پاسخی از موارد مشکوک به تخلف باشد. اگرپاسخ قانع‌کننده­ای نیافت باید از کارکنان، موسسه
یا بعضی از افراد ذی‌صلاح خواهان رسیدگی شود.

۱۱-۵ سردبیر باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود رسیدگی درستی در مورد تخلف انجام شده است؛ اگر چنین چیزی
صورت نپذیرد سردبیر باید تمام تلاش خود را در جهت یافتن راه حلی برای این مشکل به کار گیرد. این وظیفه­ای دشوار اما مهم است.

 

۱۲ اطمینان از درستی سوابق آکادمیک

۱۲-۱ خطاها یا اشتباه در نوشته‌ها باید بر اساس درجه اهمیت سریعاً تصحیح شوند.

۱۲-۲ سردبیر باید از رهنمودهای کوپ در اصلاح اشکالات استفاده کند.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

     حرکت در جهت کاهش مطالب هجوآمیز مستتر در چاپ (به عنوان مثال تمام موارد کلینیکی باید به ثبت برسند)؛

    حصول اطمینان از این که مطالب چاپ‌شده به طریقه امنی آرشیو شده­اند (به عنوان مثال مخزن‌های دائمی مانند PubMed Central)؛

    در اختیار داشتن سیستمی برای این که به نویسنگان فرصت ارائه آزادانه مقالات تحقیقی را بدهد.

 

 ۱۳ مالکیت فکری

۱۳-۱ سردبیر باید نسبت به مساله مالکیت فکری آگاه باشد و با ناشر خود برای مدیریت توانایی نقض قوانین و تعهدات مالکیت
 فکری همکاری کند.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

     اتخاذ سیستمی برای کشف سرقت ادبی (به عنوان مثال نرم‌افزاری برای جستجوی عناوین مشابه)؛ مقالات ارایه‌شده
(بطور عادی یا به هنگام رویارویی با موارد مشکوک)؛

    حمایت از نویسندگانی که کپی‌رایت برای آن­ها رعایت نشده است یا قربانی سرقت ادبی بوده­اند؛

    داشتن آمادگی برای همکاری با ناشر در جهت دفاع از حقوق نویسنده و تحت پیگرد قرار دادن متجاوزان
(به عنوان مثال با درخواست بازپس‌گیری یا برداشتن آن از وب سایت‌ها) صرف نظر از اینکه آیا نشریه کپی رایت را رعایت می­کند یا خیر.

 

 ۱۴ تشویق تبادل نظر

۱۴-۱ سردبیر باید مشوق و مشتاق رسیدگی به انتقادات متقاعدکننده از آثاری باشد که در نشریه به چاپ می­رساند.

۱۴-۲ باید به نویسنده مطلب مورد انتقاد فرصت پاسخگویی داده شود.

۱۴-۳ از مطالعه گزارش کار نتایج منفی نباید چشم‌پوشی شود.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

     آزادی عمل برای تحقیق در مواردی که مطالب به‌چاپ‌رسیده در نشریه را به چالش می­کشد.

 

۱۵ شکایات

۱۵-۱ سردبیر باید سریعاً به شکایات رسیدگی کند و بداند شکایات حل و فصل نشده، شکایات بیشتری به بار می‌آورند.
این مکانیزم و چگونگی ارجاع مسائل حل‌نشده به کوپ باید در نشریه روشن شده باشد.

۱۵-۲ سردبیر باید از رویه­ ای که در روندنمای کوپ برای شکایات در نظر گرفته شده پیروی کند.

 

 ۱۶ ملاحظات اقتصادی

۱۶-۱ نشریات باید خط مشی و سیستمی داشته باشند تا مطمئن شوند ملاحظات اقتصادی، تداخلی با تصمیمات
سردبیری ندارد (به عنوان مثال دپارتمان آگهی باید مستقل از دپارتمان ویراستاری عمل کن(.

۱۶-۲ سردبیر باید خط مشی تبلیغاتی روشنی در مورد محتوای نشریه و رویکردهای مورد نیاز برای اسپانسری داشته باشد.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

     چاپ توضیحی کلی از منبع درآمد نشریه (به عنوان مثال سهم درآمدی از قسمت تبلیغات، فروش، ملزومات اسپانسری و غیره)؛

    حصول اطمینان از اینکه رویه اسپانسری بازبینی همانند اسپانسری خود نشریه است؛

    حصول اطمینان از اینکه موارد گنجانده‌شده در اسپانسری فقط بر پایه شایستگی آکادمیک و جذابیت داشتن
برای خوانندگان در نظر گرفته شده­اند و تصمیم‌گیری در مورد این ملزومات تداخلی با ملاحظات تجاری ندارد. 

۱۷ تعارض منافع

۱۷-۱ سردبیر باید سیستمی برای مدیریت برخورد منافع خود و همچنین کارکنان، نویسندگان، داوران و اعضای هیات تحریریه داشته باشد.

۱۷-۲ نشریات باید رویه آشکاری برای حل و فصل نوشته‌های از جانب سردبیران، کارکنان یا اعضای هیات تحریریه داشته
باشند تا مطمئن باشند بازبینی بی‌طرفانه است.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

     چاپ فهرست منافع مشترک (مالی، آکادمیک یا انواع دیگر) کارکنان ویراستاری و اعضای هیات تحریریه (که هر ساله باید به روز رسانی شوند).

 

نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، تمامی ادعاهای مربوط به نقض حقوق مؤلفان، عدم رعایت اخلاق پژوهش، سرقت علمی و سایر ملاحظات مربوطه را بررسی کرده و خود را متعهد به رعایت تمامی الزامات در این زمینه می‌داند.

 

 

 

2. تکالیف داوران

 

داوری در نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش به صورت بی‌نام صورت می‌گیرد. هیچ گونه اطلاعاتی که به شناسایی داوران منجر شود، در هیچ یک از مراحل، حتی پس از انتشار مقاله، در اختیار نویسندگان قرار نخواهد گرفت.

 

2-1. سرعت عمل:

 

به منظور حفظ حقوق نویسندگان، داوران مجله متعهد می‌شوند که موارد ارجاعی را در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهند و چنانچه این امکان برای ایشان مهیا نیست، مجله را در جریان خواهند گذاشت تا نسبت به تعیین داور دیگر اقدام شود.

 

2-2. محرمانگی:

 

داوران مجله، مقالاتی را که برای ارزیابی در اختیار آنها قرار می‌گیرد، محرمانه تلقی کرده و در مورد محتوای آنها هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار دیگران قرار نخواهند داد.

 

2-3. بی‌طرفی:

 

داوری‌ها می‌بایست به نحو بی‌طرفانه صورت گیرد. برای تأمین این هدف، نظرات داوران می‌بایست مستظهر به استدلال‌های ایشان باشد.

 

2-4. دقت در ذکر منابع:

 

داوران دقت نظر کافی به عمل خواهند آورد تا هر گونه مطلبی که در مقاله درج شده و از منبعی دیگر اقتباس یا نقل شده است، با رعایت دقیق ضوابط ارجاع، مشخص گردد و منبع مورد استفاده در مقاله درج گردد.

 

 

 

3. تکالیف نویسندگان

 

شیوه عملکرد نویسندگان مقالات، به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی محتوای مجله،‌ اهمیت فراوانی برای مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دارد.

 

3-1. اصالت مطالب:

 

نویسندگان تضمین می‌کنند که مطالب ارسالی آنها برای مجله از اصالت برخوردار است و قبلاً به هیچ زبانی، در هیچ نشریه‌ای، اعم از داخلی و خارجی، منتشر نشده است.

 

3-2. اصالت نویسندگان:

 

ثبت‌کننده مقاله در مجله متعهد می‌شود که تنها نام کسانی را در مقاله به عنوان نویسنده درج کند که مشارکت قابل‌توجهی در نگارش مقاله داشته ‌است. نام تمامی کسانی که در نگارش مقاله چنین نقشی داشته‌اند، می‌بایست در مقاله به عنوان نویسنده درج شود.

 

3-3. رعایت ضوابط ارجاع:

 

هرگونه استفاده از منابع دیگر، دقیقاً و با ذکر مشخصات کامل منبع مورد استفاده، در مقاله مشخص می‌شود. در مواردی که از مطالب دارای کپی‌رایت استفاده می‌شود (مانند جداول، عکس‌ها و یا نقل‌قول‌های گسترده) نویسندگان متعهد هستند که قبلاً رضایت مکتوب و صریح صاحب حق را اخذ کنند و در مقاله خود نیز آن را تصدیق نمایند.

 

3-4. همزمانی:

 

نویسندگان تعهد می‌نمایند که مقالات ارسالی به مجله را تا پیش از تعیین تکلیف نهایی آنها، برای مجله دیگری ارسال ننمایند. ارائه مقاله به بیش از یک نشریه به طور همزمان تخلف محسوب می‌شود و مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش در صورت اطلاع از این امر در هر یک از مراحل بررسی مقالات،‌ ادامه روند بررسی را متوقف خواهد کرد.

 

3-4. تضاد منافع:

 

چنانچه نویسندگان در انجام پژوهش خود از منابع مالی مؤسسه یا دستگاه خاصی استفاده کرده‌اند، لازم است که آن را در مقاله خود مورد تصریح قرار دهند.

 

4-.4 اخد کد اخلاق:

 

در صورتیکه جهت انجام پژوهش روی آزمودنی ها چه انسانی چه حیوانی مداخله ای صورت گرفته که احتمال بروز کوچکترین عارضه یا ناراحتی برای آزمودنی وجود داشته، دریافت کد اخلاق از یک مرکز معتبر الزامی است.

 

در ضمن مقالات ارائه شده توسط نویسندگان، باید اصیل بوده و هر گونه استفاده از پژوهش های دیگر با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

 پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.

مسوولیت محتوای علمی مقاله، با نویسنده یا نویسندگان آن است.

 مقالات منتشر شده نباید قبلاً در هیچ نشریۀ داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد. در صورت مشاهده این موضوع مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، ماین مجله مقالات دیگر آن نویسنده را مورد بررسی قرار نخواهد داد.

 استفاده ازمندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.