مجله ی مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

دو فصلنامه پژوهشی

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


     JAHSSP

 Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology

  Azarbaijan Shahid Madani University


   بازدیدکننده گرامی، برای هر گونه استفاده از امکانات این سایت، به غیر از مشاهده آرشیو مجله، لطفاً ابتدا ثبت نام نمایید.


 

 

 

مجله‌ی مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش در بانک‌های اطلاعاتی ذیل نمایه می‌شود:

آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

Google Scholar, ISC, SID, MagIran, Noormags 

و کلیه مقالات آن دارای شناسه دیجیتالDOI) می باشند.


* مقالات دریافتی مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش قبل از ارسال به داوری با نرم افزار مشابهت یاب هوشمند سیناوب (افزوده شده به امکانات سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در سامانه مجله) کنترل می‌شوند و بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی(COPE)  با تخلفات برخورد می‌شود.

   * کپی رایت: حق چاپ تمام موارد منتشر شده در اختیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می باشد.

* حقوق نویسندگان:  نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت محرمانه بوده و فقط در نشریات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بکار می رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

* طبق آیین نامه کمیسیون بررسی نشریات، نشریات علمی پژوهشی مورد تأیید آن سازمان نمی توانند بیشتر از ده درصد مقالات چاپی در یک سال را به مقالاتی از یک نویسنده تکراری تخصیص دهند.

* داوری مقالات: سیستم داوری این نشریه محرمانه است.

شماره جاری: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 

ابر واژگان