دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT) و مکمل‌سازی ویتامین D بر مقادیر سرمی IGF-1، میواستاتین و هایپرتروفی عضلانی مردان سالمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22049/jahssp.2022.27754.1456

جواد وکیلی؛ رامین امیر ساسان؛ کاوه بتوراک


اثر تمرین هوازی و قهوه سبز بر ترموژنز بافت چربی موش های پیش دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1402

10.22049/jahssp.2023.28183.1527

فاطمه جانقربانی؛ عباس صالحی کیا؛ سیدمحمد مرندی؛ میلاد عبداللهی؛ محمد حسین نصر اصفهانی


تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل روی بر مقادیر برخی هپتوکاین ها و آنزیم های کبدی موش های صحرایی نر ویستار آلوده شده با بیس فنول ـ A

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1402

10.22049/jahssp.2023.28824.1572

محمد سلماسی؛ اصغر توفیقی؛ سیامک عصری رضایی؛ جواد طلوعی آذر


تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان GLUT-3 و لاکتات بافت بیضه موش های صحرایی چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22049/jahssp.2023.29071.1597

عارف حبیبی ملکی؛ جواد طلوعی آذر؛ مزدک رازی؛ اصغر توفیقی


تاثیر تمرینات پیلاتس و هوازی بر سطح سرمی سیرتوئین-1، مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن-1 و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

10.22049/jahssp.2024.29241.1610

صادق چراغ بیرجندی؛ علی خیراندیش؛ سیده سپیده تارا؛ سیده سحر شریفیان؛ حلیمه مسعودی؛ سارا اصغری


تاثیر مصرف مکمل ال تیانین بر تعادل، عملکرد شناختی، توان بی‌هوازی و شاخص خستگی ووشوکاران مرد تمرین کرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22049/jahssp.2024.28724.1568

احمد جبلی؛ آقاعلی قاسم نیان؛ حمیدرضا نوروزی


مقاله مروری Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تاثیر تمرینات ورزشی بر سطوح سرمی آدیپوکین‌های مرتبط با هومئوستاز انرژی (آدروپین، آسپروسین) و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو یا چاقی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22049/jahssp.2024.29339.1620

امید ظفرمند؛ مهدی مقرنسی؛ مهرزاد مقدسی


مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

اثر مکمل‌یاری اُمگا 3 و ویتامین E بر شاخص‌های آسیب سلولی و کوفتگی عضلانی پس از فعالیت بی‌هوازی در مردان جوان غیرفعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22049/jahssp.2024.29437.1628

حسین اسدبگی؛ جواد مهربانی؛ ابوذر جوربنیان


تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی شدید بر سطوح سرمی پرپتین،آدروپین و هورمون انسولین در مردان چاق مبتلا به پیش دیابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22049/jahssp.2024.29330.1621

هانی حدوانی؛ محمد جواد پوروقار؛ محمدابراهیم بهرام


بررسی اثر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی FGF6 و MyoD مردان و زنان میانسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1403

10.22049/jahssp.2024.29276.1615

محسن یعقوبی؛ رحیم میرنصوری؛ مسعود رحمتی


تاثیر تمرینات استقامتی شدید و مکمل‌یاری عصاره مریم گلی بر میزان مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام هیپوکمپ و عملکرد استقامتی رت‌های نر ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22049/jahssp.2024.29366.1625

وحید نعمتی؛ احمد رحمانی؛ اکرم کریمی اصل؛ مهدی توکلی زاده اصفهانی؛ آقاعلی قاسم نیان


تاثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر مقادیر پروتئینی CTRP-3 چربی احشایی در رت های تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22049/jahssp.2024.29408.1626

مرضیه فرامرزی؛ کیوان شریف مرادی؛ زهرا پزشکی؛ موسی خلفی


تاثیر تمرین مقاومتی بر بیان ژن‌های PGC1α و SIRT1 و SREBP1 بافت کبدی رت‌های نرویستار چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22049/jahssp.2024.29467.1632

فرشته چنارانی؛ علی یعقوبی؛ صادق چراغ بیرجندی؛ وحید رضایی


مقایسه اثر تمرین فانکشنال شدید (HIFT) و مقاومتی سنتی بر وضعیت التهابی مردان چاق جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1403

10.22049/jahssp.2024.29480.1633

آیلار بیرار؛ رقیه افرونده؛ عباس حسینی


ورزش هوازی: رویکردی برای تنظیم استرس اکسیداتیو در بافت قلب رت‌های دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1403

10.22049/jahssp.2024.29526.1640

الهه پیرعلائی؛ بدرخان رشوان اسماعیل


تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با مکمل یاری اسپیرولینا پلاتنسیس بر بیان ژن پارامترهای اکسیداتیو عضله در قلبی رت‌های نر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22049/jahssp.2024.29534.1642

آتوسا زندوکیلی؛ عبدالصالح زر؛ حمید رضا صادقی پور


تأثیر یادگیری شطرنج و مصرف مکمل امگا-3 بر سطوح سرمی NT-3 و گیرنده TrkC در زنان سالمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22049/jahssp.2024.29629.1646

صادق چراغ بیرجندی؛ ملیحه یزدی زاده؛ سارا اصغری


مقایسه اثر بخشی 12 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر فعال سازی سیگنالینگ AMPK و بیان ژن نشانگرهای آتروفی عضلانی در زنان میانسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22049/jahssp.2024.29302.1619

هیوا مرادیانی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ کاظم خدایی


ارتقاء عملکرد مغزی شطرنج‌بازان از طریق تعدیل توان امواج بتا و گاما متعاقب دوازده هفته از تمرینات با شرایط تنگی زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22049/jahssp.2024.29522.1639

اصغر گلی زاده؛ وحید ساری صرّاف؛ جواد وکیلی؛ سید محمود طباطبائی


تاثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌سازی استیل ال-کارنتین بر تیوردوکسین و آلفاسینوکلئین بافت مغز موش‌های نر مدل پارکینسونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

10.22049/jahssp.2024.29499.1636

یوسف غفاری؛ فرزاد زهساز؛ میرعلیرضا نورآذر؛ حسن پور رضی؛ داریوش مهاجری