فرایند پذیرش مقالات

 

                                            فرآیند پذیرش و داوری مقالات

تمامی مقالاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه "مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش"  ثبت شوند در ابتدا توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت دارا بودن ملاک های لازم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر و همچنین همانند جوبی توسط سامانه مشابهت یابی همیاب وارد فرایند داوری می شوند. این مقالات بدون نام نویسندگان توسط حداقل 2 داور که از سوی سردبیر و هیات تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد. در صورت رد مقاله فقط توسط یک داور و یا درخواست اصلاحات اساسی توسط هر دو داور، مقاله به داور سوم نیز ارسال خواهد شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

 

دلایل رد سریع مقالات

مقالات اگر یکی از موارد زیر را داشته باشند با تأیید سردبیر وارد فرآیند داوری نخواهند شد:

با اهداف و زمینه تمرکز نشریه تطابق نداشته باشند.

 دارای نوآوری نباشند

از نظر ساختاری و یا محتوایی دارای ضعف اساسی باشند

با ساختار دیگر قبلا در این نشریه یا سایر نشریات به چاپ رسیده باشد