کسب رتبه الف در ارزیابی سال 1402توسط کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم تحقیقات فناوری

کسب رتبه الف در ارزیابی سال 1402توسط کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم تحقیقات فناوری

مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش پیرو ابلاغ آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب 98/02/02 با شماره 11/25685 از این پس با عنوان «نشریه علمی» شناخته می‌شود و در ارزیابی سال 1402 کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم تحقیقات فناوری رتبه الف را کسب کرده است