سیاست دسترسی آزاد

سیاست‌های دسترسی آزاد


فلسفه انتشار در نشریات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر مبنای پژوهش به نفع عموم است و ثمره تحقیقات باید بدون تبعیض و مرزبندی در اختیار عموم جامعه قرار گیرد. به همین دلیل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تمامی نشریات خود را به صورت دسترسی آزاد و رایگان ارائه می‌کند. پشتیبانی مالی نشریات در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر عهده صاحب امتیاز مجلات است. خوانندگان مقالات را می‌توانند به صورت رایگان دانلود و یا به اشتراک بگذارند. 

 
حق مولف

نشریه علمی-پژوهشی مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش به صاحب امتیازی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، به طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق  مجوز کریتیو کامنز   CC BY-NC 4.0 DEED  رعایت می‌کند. حق مولف برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آن‌ها می‌توانند مقالات‌شان را به اشتراک بگذارند و یا در واسپارگاه‌ها آرشیوسازی نمایند. این بدین معنی است که این مقالات می توانند به راحتی به اشتراک‌ گذاشته شوند و مورد استفاده قرار گیرند؛ مادامی که به آن‌ به درستی استناد شوند. مقاله‌های منتشره در این مجله بلافاصله در واسپارگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شوند. مقالات نشریات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می‌توانند توسط مخاطبان به اشتراک گذاشته شوند، به صورت نسخه چاپی منتشر شوند، آرشیو شوند و در سرفصل‌های درسی گنجانده شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا  CC BY-NC 4.0 DEED را به طور کامل مطالعه فرمائید.