درباره نشریه

این مجله با دریافت پروانه انتشار با شماره ثبت 93/11088 در مورخ 1393/05/15 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت خود را با انتشار اولین شماره (پاییز و زمستان 1393) در هر دو قالب چاپی و الکترونیک با عنوان "مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی" و توالی انتشار دوفصلنامه آغاز نمود. این مجله در ادامه فعالیت خود، بعد از شماره پاییز و زمستان سال 1394 طبق مجوز شماره 73406 از سامانه جامع رسانه های کشور، به این عنوان"مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش" تغییر نام یافت و فقط به صورت الکترونیکی منتشر می شود و در بانک‌های اطلاعاتی ذیل نمایه شده است.

ISCGoogle ScholarSID, MagIranNoormags 

 آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

 

دسترسی به مقالات: در تبعیت از مجوز  CC BY-NC 4.0 DEED, Attribution-NonCommercial 4.0 International

 متن کامل مقاله‌‌‌های این مجله در وب‌سایت مجله به طور رایگان قابل دسترسی است.

هزینه انتشار: مشاهده و دریافت نسخه های الکترونیکی مقالات مجله کاملا رایگان است.

هزینه بررسی مقالات: مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش هیچ گونه هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی کند.

 

اطلاعات مجله

 

عنوان

مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

صاحب امتیاز و ناشر

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نوع انتشار

الکترونیک

شاپا الکترونیک

2676-6507

توالی انتشار

دوفصلنامه

زبان انتشار مقالات

فارسی به همراه چکیده و اطلاعات کتاب شناختی انگلیسی

نوع مقالات مورد پذیرش

پژوهشی اصیل و مروری

حوزه موضوعی نشریه

حوزه علوم انسانی-زیرگروه تربیت بدنی-گرایش فیزیولوژی ورزشی

اهداف موضوعی نشریه 

ورزش و سلامت

ورزش و رشد و سالمندی

ورزش و تغذیه

فیزیولوژی ورزشی محیطی

مطالعات بنیادی ورزش در حوزه سلامت

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

سال آغاز انتشار

1393

کشور محل انتشار

ایران

آدرس پایگاه الکترونیک

http://jahssp.azaruniv.ac.ir/?lang=en

نوع دسترسی

 آزاد Open Access

تبعیت از سیاست دسترسی باز

 CC BY-NC 4.0 DEED, Attribution-NonCommercial 4.0 International

قالب تمام متن مقالات

PDF & XML

اصول اخلاقی نشر

مطابق با اصول اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر  (COPE)

نرم افزار همانند جویی مورد اسنفاده

همیاب سینا وب

شناسه دیجیتالی مقالات

10.22049/JASSP.

شیوه داوری مقالات

دوسوکور

الگوی منبع دهی متن و منابع پایانی

Vancouver

تعداد پایگاه های نمایه شده

عدد 13

درصد پذیرش مقالات

 34 درصد

 

دسترسی به صفحات مجازی مرتبط با این مجله، در شبکه های اجتماعی  Linkenin، Instagram و Telegram نیز امکان‌پذیر می باشد.