راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تهیة مقالة برای مجله علمی

«مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش»

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

ارسال مقاله توسط نویسندگان و دسترسی به تمام متن مقالات منتشر شده در این مجله رایگان است.   

 

‌ خواهشمند است شیوه‌نامۀ زیر را مطالعه و بر اساس آن اقدام به ارسال مقاله کنید. لازم به توضیح است که مقالات دریافتی از طریق سایت مجله در مرحلۀ اول و پیش از ارسال به داوری از نظر رعایت شیوه‌نامۀ زیر بررسی خواهد شد و در صورت عدم رعایت آن، مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد.

1. اصول کلی

1-1. مقالۀ ارسالی باید اصیل ‌باشد.

1-2. ترجمۀ مقالات پذیرفته نمی‌شود.

1-3. مقالۀ مروری از اشخاص مجرب، که حداقل 10 مقاله در موضوعات مرتبط در نشریات داخلی یا خارجی چاپ کرده باشند، پذیرفته می‌شود و باید شامل عنوان، چکیدۀ فارسی و انگلیسی، کلیات و تاریخچه‌ای در مورد موضوع، هدف از انجام پژوهش، مطالب علمی و مطالعات انجام شده دربارۀ موضوع، تجزیه و تحلیل و بحث در رابطه با پژوهش‌های ارائه شده و نتیجه‌گیری باشد. نتیجه‌گیری باید شامل جمع‌بندی و نتیجۀ کلی باشد. همچنین پیشنهادهای سازنده برای آینده بیان شود. علاوه بر آن، پژوهش باید دربردارندۀ گزارش موارد نادر و جالب، شرح حال مربوط به مراجع، بحث دربارۀ گزارش تهیه شده، بدون نیاز به مروری بر مقالات و کارهای انجام شدۀ قبلی، نکات مهم و مورد توجه و بیان آموخته‌های قبلی پژوهشگر به تناسب موضوع باشد.

4-1 نویسندگان مقالات در صورت برخورداری از هرگونه حمایت مالی و یا معنوی، ملزم به قدردانی هستند.

 

14. شیوه‌نامۀ ارسال مقالات:

 مقاله‌های ارسالی منحصراً باید از طریق سامانه مجله (به آدرسhttp://jahssp.azaruniv.ac.ir/author  ارسال گردد و روند بررسی و فرآیند داوری طبق فلوچارت راهنما خواهد بود.

 

 

مقالات ارسالی حتما باید کاملا مطابق با جزئیات و دستورالعمل موجود در قالب فایل الگو(Template)  تهیه شده و به صورتی که شرح داده شده است، همراه با فرم امضاء شده تعهد نویسندگان  و همچنین فرم تعارض منافع ارسال شود.

 

لازم به ذکر است که نکات بسیار مهمی در متن و سرصفحه های فایل الگو هایلایت شده اند که شایسته توجه بوده و اعمال آنها در مقالات ارسالی، الزامی است.

1-5. آئین‌ نگارش زبان فارسی به‌ طور کامل رعایت شود و از به‌کاربردن واژه‌های خارجی، که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی ندارند، خودداری شود.

1-6. مطالب مقاله، به غیر از صفحۀ مربوط به چکیده‌ها باید به صورت دو ستونی، با فاصلة خطوط 1 سانتی­متر و با حاشیۀ صفحه (حداقل 2 سانتی‌­متر)، تایپ و همة صفحات شماره‌گذاری شوند.

2. نحوة تنظیم مقالات

2-1 صفحة اول باید شامل هر دو چکیده به شرح زیر باشد:

2-1-1ـ چکیدة فارسی در بالای صفحه و شامل عنوان، نام و نام خانوادگی نویسندگان و متن چکیدة فارسی به‌همراه کلیدواژه‌های مرتبط باشد. درجة علمی و محل اشتغال آنها ، مؤسسة ناظر، حامیان مالی و محل انجام پژوهش و نویسندة مسئول و آدرس ایمیل او در پاورقی نوشته شود (در مقاله های برگرفته از طرح پژوهشی، باید از درج شمارة قرارداد در هر قسمت از مقاله پرهیز شود).

2-1-2ـ چکیدة انگلیسی در پایین صفحه و شامل عنوان، نام و نام خانوادگی و متن چکیدة انگلیسی به‌همراه کلید واژه­های مرتبط باشد.

2-1-3- حتما دقت شود که اسامی و مشخصات دقیق محل کار همه نویسندگان به هر دو زبان فارسی و لاتین و شناسه ORCID آنها در سامانه به طور کامل درج شود و در غیر اینصورت به تغییرات بعدی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

2-2. عنوان مقاله، با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات، نباید از 60 حرف تجاوز کند.

2-3. تعداد کلمات هر دو چکیده باید حداکثر 300 کلمه باشد. از ذکر مقدار r و منابع استفاده‌شده برای آزمون یا پرسش‌نامه و استفاده از کلمات، حروف و علائم اختصاری لاتین در چکیدة کوتاه اجتناب شود.

2-4. اندازه و نوع قلم متن 11 BMitra باشد و تعداد صفحات مقاله از 12 صفحه تجاوز نکند.

2-5. قلم تمام نوشته ­های انگلیسی مقاله، Times New Roman و اندازه­های چکیدة لاتین (10)، پانویس‌ها (8) و منابع لاتین (9) باشد.

2-6. اصل مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

2-6-1ـ مقدمه: بیان مسئله، ضرورت و اهمیت و هدف از اجرای پژوهش با مروری بر مطالعات گذشته.

2-6-2ـ روش پژوهش: شرح دقیق طرح پژوهش، جامعه و نمونۀ آماری، مواد و روش‌های اندازه‌گیری (روایی و پایایی وسایل و آزمون ها) و روش‌های آماری

در صورتی که جهت انجام پژوهش روی آزمودنی‌ها چه انسانی چه حیوانی مداخله ای صورت گرفته که احتمال بروز کوچکترین عارضه یا ناراحتی برای آزمودنی وجود داشته، دریافت کد اخلاق از یک مرکز معتبر الزامی است.

2-6-3ـ یافته‌ها (نتایج): شرح کامل یافته‌های پژوهش

2-6-4ـ بحث: شرح نکات مهم یافته ها و مقایسۀ آن با یافته‌های حاصل از مطالعات دیگر و توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف، بیان کاربرد احتمالی یافته ها و در نهایت اشاره به نکات قوت و ضعف، ارائة پیشنهاد برای تحقیقات آینده و نتیجه‌گیری پایانی. لطفا از ارائه مجدد تکراری یافته ها و یا فقط اشاره کردن کلیشه ای به نمونه های همسو و ناهمسو و دلایل واهی محتمل در همسویی یا ناهمسویی و ... به شدت اجتناب شده و بر گسترش فهم موجود در این زمینه و اشاره به نکات چالشی، کاربردی، پژوهشی و ... تمرکز شود.

2-6-5- تشکر و قدردانی: نویسندگان مقالات در صورت برخورداری از هرگونه حمایت مالی و یا معنوی، ملزم به قدردانی هستند.

2-6-6-0 منابع به روش ونکور و با نرم افزار اندنوت

 

3.ملاحظات کلی در نوشتن متن مقاله:

3-1. مقاله نباید اشکالات نگارشی و ادبی داشته باشد. نکات زیر برخی از مهم ­ترین موارد نگارشی است که باید رعایت شود: رعایت نیم­ فاصله­­‌ها در کلماتی با دو جزء، مانند: می‌توان، می­‌شود، نتیجه‌گیری، کم­‌تحرک و  جدا نویسی کلماتی مانند: عامل‌های، پرسش‌نامه، به‌دست ­آمده، به‌طوری‌که 

3-2. پس از نقطه و ویرگول یک فاصله گذاشته شده و سپس کلمة بعدی نوشته شود. پیش از نقطه و ویرگول نباید فاصله وجود داشته باشد. مانند: پژوهشگران، گزارش دادند . . .

3-4ـ کلمه­ های لاتین و علائم اختصاری‌ در اولین بار زیرنویس شوند و به جای کلمات لاتین، معادل فارسی آنها استفاده شود.

3-5ـ فونت پانویس­ ها باید Times New Roman 8 باشد و پس از شماره، نقطه و یک فاصله گذاشته شود و سپس نام خاص لاتین یا توضیحات مربوط نوشته شود. نوشته­ ها و اعداد باید در یک امتداد باشند. برای این کار، اگر دو بار ساب اسکریپت کلیک شود، هر دو در یک امتداد قرار خواهند گرفت.

3-6ـ نباید نام کوچک نویسنده در داخل متن یا پانویس نوشته شود و تنها نام خانوادگی باید ذکر شود.

3-7ـ در داخل متن، هر جا که نیاز به استفاده از کمانک (پرانتز) باشد، باید بین حرف آخر کلمة قبل از کمانک و کمانک اول و پس از کمانک دوم و کلمه بعد یک فاصله باشد. مثلاً: بررسی اشمیت (2004) نشان داد . . .

8-3- راهنمای فارسی کردن اعداد نمودارها در اکسل

  برای فارسی کردن اعداد در نمودارهای رسم شده در نرم افزار اکسل از روش زیر می توان استفاده نمود.

  ابتدا روی اعداد مورد نظرتان (محورها یا سری‌ها) راست کلیک کرده و سپس Format Axis را انتخاب ‌کنید . سپس در پنجره باز شده منوی Number را انتخاب کرده و در قسمت Category روی گزینه Custom کلیک ‌کنید. بعد در کادر خالی، کد فرمت زیر را وارد کرده و Add' گزینه Add را انتخاب کنید .

  کد فرمت :

  0[$-3010000]

  اگر اعداد بصورت اعشاری بودند؛ به طور مثال برای نمایش دو رقم اعشار، از ممیز دو صفر استفاده ‌کنید .

  0.00[$-3010000]

 

نحوۀ نگارش منابع مورد استفاده

 1-    منبع‌نویسی مقاله به شیوه ونکوور و حتما با استفاده از نرم افزار(اندنوت) انجام شود. توجه شود که حتما فونت شماره های منابع در داخل متن به فارسی درج شود و فقط در چکیده مبسوط فونت شماره منابع به صورت لاتین درج شود.

2-    تعداد منابع فارسی و لاتین بیش از 60 عدد نباشد.

3-    برای منابع فارسی استفاده شده در لیست منابع پایان مقاله، لطفا برگردان لاتین استفاده شده و در انتها عبارت In Persian] ] آورده شود.

4- حداقل الامکان سعی شود که به سه عدد از مقالات منتشر شده در سال اخیر همین نشریه ارجاع دهی شود. 

4-    عکس‌ها، نمودارها و جدول‌های مربوط به مقاله، به همراه شرح کامل آنها در متن اصلی مقاله آورده و شماره‌گذاری شوند. نمودارها و شکل های ارسالی باید اصلی، دقیق و روشن باشند. لازم است جداول بدون استفاده از خطوط طولی و تنها با استفاده از چند خط عرضی (ترجیحاً 3 خط) تنظیم شوند.

 

دستورالعمل ارسال چکیده مبسوط انگلیسی در مرحله پذیرش مقاله(اجباری)

 با عنایت به چشم انداز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در افق 1401 در راستای هدف کیفی­سازی و نمایه ­سازی نشریات این دانشگاه در پایگاه­های معتبر بین ­المللی به منظور افزایش اعتبار و منزلت نشریه نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده انگلیسی مبسوط 1000 کلمه ای در آخرین نسخه اصلاح شده مقاله (با تأکید بر مواد و روش و نتایج، توسط نویسنده تهیه و از طریق سامانه نشریه ارسال گردد. در صورت نیاز به ویرایش ادبی، مسئولیت ارسال چکیده مبسوط انگلیسی مقاله به دارالترجمه بر عهده نویسنده مسئول مقاله می­ باشد. به منظور صدور نامه پذیرش مقالات، ضروری است چکیده مبسوط انگلیسی از طریق سامانه نشریه ارسال گردد.

 راهنمای نگارش چکیده مبسوط انگلیسی(Extended Abstract)

  • عنوان مقاله
  • نام نویسندگان
  • وابستگی سازمانی نویسندگان
  • اهداف (150 کلمه) Background and purpose
  • مواد و روش ها (300 کلمه) Materials and Methods
  • یافته ها (400 کلمه)  Findings
  • نتیجه گیری (150 کلمه) Conclusion
  • پیام مقاله (100 کلمه) Article message
  • کلید واژه ها (سه تا پنج کلید واژه)  Keywords

ضمناً حداکثر یک جدول یا نمودار می­تواند در چکیده مبسوط انگلیسی نمایش داده شود. کلید واژه ها، منابع و نمودار یا جدول شامل هزار کلمه محسوب نمی­شود. منابع مرتبط با بخش­های مختلف با نرم افزار با فونت لاتین اعداد استناد شوند، ولی در انتهای چکیده مبسوط لیست منابع درج نشود و فقط لیست منابع در پایان فایل الگو کافی است.

  • دارا بودن تاییدیه از دارالترجمه معتبر برای چکیده انگلیسی مقاله، موجب تسریع روند صدور گواهی پذیرش مقاله خواهد شد.

 

5. نکات اداری و تعهدی:

 5-1ـ مسؤلیت صحت  مطالب مقاله ها بر عهده نویسندگان آن است .

5-2- مقاله می بایست حاصل  کار پژوهش اصیل باشد و مشابه آن  قبلا  انتشار یا در فرایند داوری در مجلات دیگری نباشد. لازم  به ذکر است که سیستم دریافت مقالات مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دارای نرم افزار مشابهت یاب هوشمند(همیاب) است  و در صورت محرز شدن تخلف نویسندگان، مقاله  در هر مرحله ای از چرخه ارزیابی خارج شده و نام نویسندگان نیز  در لیست سیاه قرار می‌گیرند.

5-3- هیئت تحریریة نشریه در پذیرش، رد یا ویرایش مقاله آزاد است.

5-4ـ ارائه‌دهندۀ مقاله متعهد است تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقالة خود را به نشریه­ های داخلی و خارجی دیگری ارسال نکند.در صورت مشاهده این موضوع، مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه مقالات دیگر نویسنده را بررسی نخواهد کرد.

5-5ـ استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.

5-6ـ از به ­کار بردن نام و نام خانوادگی کامل یا مخفف در فایل های ارسالی خودداری شود. ذکر کلمه با نام و بی نام برای عنوان فایل مقاله کافی خواهد بود.

 

در پایان، از نویسندۀ محترم درخواست می‌شود که ضمن مطالعۀ مندرجات این راهنما و مشاهدۀ نمونة مقالات چاپ شده در جدیدترین شمارۀ نشریه، مقالۀ خود را تنظیم و از طریق سامانه به نشریه ارسال کند.

نشانی سامانۀ نشریه http://jahssf.azaruniv.ac.ir/ پست الکترونیک نشریه: jassf@azaruniv.ac.ir