اهداف و چشم انداز

مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش به صورت دو فصلنامه فقط در قالب اکترونیکی به صورت تمام متن زبان فارسی و چکیده انگلیسی توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان منتشر می شود. در این نشریه، مقالات علمی و نتایج پژوهش های کاربردی، توسعه ای و بنیادی، مروری در حوزه های فیزیولوژی ورزشی را در اختیار محققین و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و علاقه مندان علوم ورزشی قرار می گیرد و از مطالعات کاربردی توسعه ای و بنیادی در حوزه تخصص رشته فیزیولوژی ورزشی با رویکرد سلامت و تندرستی استقبال می کند.

تلاش این مجله علمی بر آن است تا با انتشار مقالات علمی معتبر، استانداردهای علمی و فهم موجود را در زمینه‌هایی از قبیل ورزش و انواع بیماری ها (و به ویژه چاقی و بیماری های متابولیک)، گسترش آگاهش و مشارکت در ورزش برای ارتقای سلامت جامعه، نقش مداخلات تغذیه ای و انواع مکمل ها در ارتقای عملکرد ورزشی و سلامت ورزشکاران، ورزش برای جمعیت های خاص مانند کودکان، بانوان، سالمندان و بیماری های ژنتیکی و مداخلات پیشگیری کننده و یا جبرانی مربوط به ورزش در برابر مسائلی مانند سیگار، اعتیاد، بیماری های تحلیل عصبی و ... و ورزش در محیط های خاص با محور سلامت مانند غواصی، ارتفاعات، هیپوکسی، محیط های آلوده و شرایط گرما و سرما و ... را ارتقاء دهد.

 

اهداف و حوزه موضوعی نشریه:

 

فیزیولوژی ورزشی، ورزش و سالمندی، ورزش و بیماری های متابولیک، ورزش و انواع سرطان، ورزش و بیماری های التهابی و ایمنی، ورزش و بیماری های تحلیل عصبی

 

هدف از چاپ و انتشار این مجله به شرح ذیل است:

انتشار یافته‌های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش؛ انتقال دستاوردهای  نظری و کاربردی متخصصین به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات  بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه کاربردی فیزیولوژی ورزش در زمینه تندرستی و بیماری ها

ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی

کمک به ارتقای سطح دانش علمی و پژوهش در زمینه‌های مختلف علوم ورزشی و نهادینه کردن پژوهش

تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور

کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌ در حوزه علوم ورزشی

تلاش برای ورود و عضویت درپایگاه های اطلاعاتی بین‌المللی

 

این مجله علمی، پذیرای دریافت مقالات پژوهشی اصیل و مروری در زمینه علوم ورزشی از محققین و دانشمندان ورزشی تمام دنیاست به زبان فارسی است و همه مقالات تحقیقی و یاداشت‌های مروری تحت بررسی در فرآیند داوری دقیق، برپایه غربالگری اولیه سردبیر و داوری مقاله بی‌نام (دوسوکور)، حداکثر توسط سه داور علمی و یک داور آماری مورد بررسی  قرار می‌گیرند. همچنین مطالعات بنیادی، مروری و فراتحلیلی مربوط به حوزه فیزیولوژی ورزشی نیز مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

 

توجه به مقالات با موضوع روز و دارای استاندارد جهانی که به دلیل استخراج از رساله های دکتری و پژوهش های تحقیقاتی توانایی عرضه دانش در سطح بین المللی را داشته باشند، از اولویت های نشریه می باشد.