تماس با ما

آدرس و اطلاعات تماس با مجله و افراد مرتبط

 

مدیر مسئول نشریه:دکتر کریم آزالی علمداری

k.azali@azaruniv.ac.ir 

 

 سردبیر نشریه:دکتر معرفت سیاهکوهیان

 m_siahkohianuma.ac.ir 

 

دبیر انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: دکتر جواد مصر آبادی

 

مدیر هماهنگی نشریات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: مهندس فرید اسمعیلیان ملکی  تلفن: 04131452454

 

 کارشناس انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: دکتر رضا نصرتی

 

تلفن دفتر مجله: 04131452485، تلفکس: 04131457534، 
پست الکترونیک مجله: jassf@azaruniv.ac.ir
 
آدرس پستی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوزی ورزش. کد پستی 53714-161
 
لینک های داخلی

·        دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

·        موقعیت مکانی انتشارات

CAPTCHA Image