اعضای هیات تحریریه

اعضای هیئت تحریریه(1401 تا 1403): 31 نفر

 

اعضای هیئت تحریریه بین المللی

مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزشی افتخار همکاری با تعداد دو نفر از محققین بسیار برجسته ایرانی‌تبار دانشگاه های آمریکا و کانادا را به عنوان اعضای هیئت تحریریه بین المللی دارد.

 

اعضای مشورتی بین المللی هیئت تحریریه

اعضای مشورتی هیئت تحریریه این نشریه علمی متشکل از محققان برجسته بین المللی با پراکندگی جغرافیایی متنوع از دانشگاه های نه کشور جهان(شامل لهستان، سنگاپور، برزیل، مالزی، چین، پرتغال، هند، انگلستان و آمریکا) از گرایشهای مرتبط با حوزه موضوعی فیزیولوژی ورزشی هستند.

 

اعضای هیئت تحریریه

اعضای هیئت تحریریه ما متشکل از 21 نفر محققان برجسته داخلی از گرایشهای مرتبط با فیزیولوژی ورزشی و با پراکندگی جغرافیایی از 12 دانشگاه دولتی سراسر کشور شامل دانشگاه های گیلان، مازندران، بیرجند، فردوسی مشهد، بوعلی سینا همدان، محقق اردبیلی، شهید چمران اهواز، اصفهان، شهید مدنی آذربایجان، تبریز و ارومیه و پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم می باشند.  

 

سردبیر

دکتر معرفت سیاه کوهیان

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=285&mod=scv&pgload=mag_articles_pub&slc_lang=fa&sid=1
m_siahkohianuma.ac.ir
0000-0002-1609-3833

h-index: 14  

مدیر مسئول

دکتر کریم آزالی علمداری

علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1042&Tab=4
k.azaliazaruniv.ac.ir
0000-0002-6134-1912

h-index: 18  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Prof. Dr Bahram Arjmandi

Advancing Exercise and Nutrition Research on Aging استاد دانشگاه دولتی فلوریدا، آمریکا

healthandhumansciences.fsu.edu/nutrition-integrative-physiology/faculty-staff/arjmandi/
barjmandifsu.edu
0000-0003-1358-0238

h-index: 112  

Dr Mojtaba Kaviani

Sport Nutrition دانشیار دانشکده تغذیه و رژیم غذایی دانشگاه آکادیا، کانادا

nutrition.acadiau.ca/faculty-and-staff/mojtaba-kaviani.html
mojtaba.kavianiacadiau.ca
0000-0002-1186-3384

h-index: 17  

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

Prof. Dr hab. Vladimir Lyakh

تئوری ورزش و آنتروپومتری استاد آکادمی تربیت بدنی برونیسلاو چک در کراکوف، لهستان

wfs.awf.krakow.pl/instytut-nauk-o-sporcie/134-pracownicy-instytutu-sp/545-vladimir-lyakh
vladimir.lyakhawf.krakow.pl
0000-0001-6257-0488

h-index: 97  

Michael CHIA

تربیت بدنی و علوم ورزشی استاد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی نانیانگ، سنگاپور

CHIA Yong Hwa Michael | National Institute of Education, Singapore (NIE)
michael.chianie.edu.sg
0000-0002-1289-0552

h-index: 43  

Daniel Boullosa

Physical Education and Sports استاد دانشگاه فدرال دماتو گروسو دوسل، برزیل

Pesquisa - Universidade Católica de Brasília (ucb.br)
daniel.boullosagmail.com
0000-0002-8477-127X

h-index: 29  

HAIRUL ANUAR HASHIM

تربیت بدنی و علوم ورزشی ااستاد دانشکده علوم سلامت دانشگاه UCM مالزی

Pusat Pengajian Sains Kesihatan - Academic (usm.my)
hairulkbusm.my
0000-0003-4683-4695

h-index: 21  

Weili Zhu

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه تربیت بدنی و ورزش کاپیتال، بیجینگ، چین.

gs.cupes.edu.cn/dsfc/sssds/sydkxyjkxy/ydkfx/ydkfxc/b33e57d63f4642c2a016dea12f40abd2.htm
zhuweilicupes.edu.cn
0000-0001-9285-9936

h-index: 6  

Ana Teixeira

تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کلمبیا، پرتغال

Páginas pessoais - UC.PT
ateixeirafcdef.uc.pt
0000-0001-7011-2196

h-index: 27  

Brinda Srinivasagopalane

فیزیولوژی دانشیار فیزیولوژی آکادمی آموزش و پژوهش چتیناد، هند

www.researchgate.net/profile/Brinda-Srinivasagopalane
brindmbbs22gmail.com
0000-0003-1960-6814

h-index: 11  

Bradley Elliott

فیزیولوژی استاد ارشد(دانشیار) فیزیولوژی دانشگاه وست مینستر انگلستان

www.westminster.ac.uk/about-us/our-people/directory/elliott-bradley
b.elliottwestminster.ac.uk
0000-0003-4295-3785

h-index: 11  

Alexei Wong

فیزیولوژی ورزشی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ماری مونت آمریکا

www.researchgate.net/profile/Alexei-Wong
awongmarymount.edu
0000-0003-2695-8850

h-index: 44  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا کردی

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mrkordi
mrkordiut.ac.ir
0000-0002-6507-6634

h-index: 20  

دکتر ارسلان دمیرچی

علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه گیلان

damirchiguilan.ac.ir
0000-0002-3442-0631

h-index: 32  

دکتر رامین امیرساسان

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه تبریز

amirsasantabrizu.ac.ir
0000-0002-0329-6973

h-index: 8  

دکتر شادمهر میردار هریجانی

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~shadmehrmirdar/
sh.mirdarumz.ac.ir
0000-0003-3075-1529

h-index: 11  

دکتر محمد اسماعیل افضل پور

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه بیرجند

www.civilica.com/Person-4282=آقای-دکتر-محمداسماعیل-افضل-پور.html
mafzalpourbirjand.ac.ir
0000-0001-6468-8498

h-index: 14  

دکتر سیدرضا عطارزاده

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه فردوسی مشهد

attarzadeh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
attarzadehum.ac.ir
0000-0002-9059-3262

h-index: 34  

دکتر فرزاد ناظم

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

basu.ac.ir/fa/~f.nazem
farzadnazem2gmail.com
0000-0003-4040-0837

h-index: 23  

دکتر معرفت سیاه کوهیان

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=285&mod=scv&pgload=mag_articles_pub&slc_lang=fa&sid=1
m_siahkohianuma.ac.ir
0000-0002-1609-3833

h-index: 14  

دکتر عبدالحمید حبیبی

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

fpess.scu.ac.ir/~hamidhabibi330
a.habibiscu.ac.ir
0000-0003-3407-2574

h-index: 21  

دکتر بهمن میرزائی

علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/mirzaei/?lg=0
bahman.mirzaeiguilan.ac.ir
0000-0003-3723-7434

h-index: 36  

دکتر سید محمد مرندی

علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد دانشگاه اصفهان

sprold.ui.ac.ir/~s.m.marandi/
s.m.marandispr.ui.ac.ir
0000-0001-8399-3287

h-index: 6  

دکتر حمید اراضی

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~hamid.arazi
hamid.araziguilan.ac.ir
0000-0002-1594-6515

h-index: 73  

دکتر اصغر توفیقی

علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=107&Ln=fa
a.tofighiurmia.ac.ir
0000-0003-3626-1782

h-index: 20  

دکتر جواد طلوعی آذر

فیزیولوژی ورزشی دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=604&Ln=fa%20
j.toloueiazarurmia.ac.ir
0000-0002-2313-025X

h-index: 16  

دکتر ناصر پولادی

بیوشیمی سلولی مولکولی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

0000-0003-4359-9642
n.pouladiazaruniv.ac.ir
09143095737
0000-0001-8125-5352

h-index: 15  

دکتر هادی روحانی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار پژوهشگاه علوم ورزشی،ایران، تهران

ssrc.ac.ir/pazhuheshi/fa/grid/11/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C?page=2&per-page=10
h_rohani7yahoo.com
0000-0002-0437-753X

h-index: 4  

دکتر بهلول قربانیان

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی) دانشیار- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1226
b.ghorbanianazaruniv.ac.ir
0000-0002-7308-3519

h-index: 7  

دکتر رقیه فخرپور

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1210&Tab=2
r.fakhrpouryahoo.com
0000-0003-4550-4934

h-index: 12  

دکتر اعظم زرنشان

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1151&Tab=2
zarneshanazaruniv.ac.ir
0000-0002-6037-2952

h-index: 13  

دکتر کریم آزالی علمداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش) دانشیار- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1042&Tab=2
k.azaliazaruniv.ac.ir
0000-0002-6134-1912

h-index: 18  

ویراستار

دکتر کریم آزالی علمداری

.

k.azaliazaruniv.ac.ir
0000-0002-6134-1912