موضوعات = فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین مقاومتی غیر خطی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر لپتین و گرلین سرم زنان چاق

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 69-77

10.22049/jassp.2019.26662.1271

راحله کاکا؛ هادی قائدی؛ سیروس فارسی؛ امیر تقی پور اسرمی


تأثیر هشت هفته تمرین هم‏زمان بر سطوح پلاسمایی NRF2 در مردان جوان

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 78-83

10.22049/jassp.2019.26567.1231

سید محسن آوندی؛ روح الله حق شناس؛ سولماز عباسی


تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان پروتئین‌ PGC-1α, SIRT1 ERRα, در رت‌های سالمند

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 95-102

10.22049/jassp.2019.26555.1223

علی بختیاری؛ عباسعلی گائینی؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی؛ مهدی هدایتی


تاثیر دو مقدار مکمل‌سازی اسیدهای آمینه شاخه‌دار بر پاسخ هورمون‌های آنابولیکی پس از فعالیت مقاومتی سنگین در وزنه‌برداران معلول

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 62-68

10.22049/jassp.2019.26557.1222

رامین امیرساسان؛ علی اصغر رواسی؛ امید میرزاحسینی؛ مصطفی آرمان فر؛ فضل اله قدس حیدری