نمایه نویسندگان

آ

 • آرمان فر، مصطفی ارتباط نسبت انگشت دوم به چهارم با برخی شاخص‌های آنتروپومتریک و مرتبط با سلامتی و عملکرد جسمانی در دانشجویان پسر و دختر فعال و غیرفعال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 57-63]
 • آوندی، سید محسن بررسی تأثیر مداخله هشت‌هفته‌ای تمرینات اینتروال با شدت بالا به همراه مصرف مکمل شیر بر اشتها و ترکیب بدن زنان چاق [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 82-90]
 • آوندی، سید محسن تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر سطوح سرمی BDNF زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 81-88]

ا

 • ابراهیمی، محسن بررسی تأثیر مداخله هشت‌هفته‌ای تمرینات اینتروال با شدت بالا به همراه مصرف مکمل شیر بر اشتها و ترکیب بدن زنان چاق [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 82-90]
 • ابراهیمی، محسن تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر سطوح سرمی BDNF زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 81-88]
 • افتخاری، حدیثه ارتباط نسبت انگشت دوم به چهارم با برخی شاخص‌های آنتروپومتریک و مرتبط با سلامتی و عملکرد جسمانی در دانشجویان پسر و دختر فعال و غیرفعال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 57-63]
 • امیرساسان، رامین مقایسه تاثیر دو نوع تمرین تناوبی شدید (HIIT) و تداومی هوازی بر نیمرخ لیپیدی، شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد هوازی و بی‌هوازی مردان غیرفعال [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 28-36]
 • ایراندوست، حمید بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی ویژه بر میزان هورمون لپتین مردان ورزشکار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 68-73]

ب

 • بابایی بناب، سولماز پاسخ مکمل یاری روی ـ مس بر پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام در دختران غیرفعال به دنبال فعالیت وامانده ساز [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 74-81]
 • بلبلی، لطفعلی تأثیر دو نوع ورزش طولانی مدت در خشکی و آب بر سطوح بتااندورفین پلاسمایی در زنان باردار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 74-80]

پ

 • پرنو، عبدالحسین أثر مستقل و ترکیبی تمرین هوازی شدید و بی‌تمرینی بر سطوح سرمی لپتین،آدیپونکتین و برخی عوامل مرتبط با اضافه وزن [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 34-41]
 • پوررضی، حسن تاثیر تمرینات پیلاتس بر محتوای چربی کبد و آنزیم‌های کبدی در مردان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 49-56]
 • پوزش جدیدی، رقیه تأثیر دو ماه تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره پوست انار بر سطوح شاخص مقاومت به انسولین موش‌های صحرایی چاق [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-10]
 • پوزش جدیدی، رقیه تاثیر یک دوره تمرین هوازی به همراه رژیم غذایی پرچرب بر آسیب های کبدی موش های صحرایی نر نوجوان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 42-48]

ت

 • ترتیبیان، بختیار اثر مصرف مکمل زغال اخته و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح پلاسمایی فاکتورهای فیبرینولیزی زنان یائسه چاق غیر فعال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-9]
 • توفیقی، اصغر پاسخ مکمل یاری روی ـ مس بر پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام در دختران غیرفعال به دنبال فعالیت وامانده ساز [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 74-81]

ج

 • جعفری، علی تأثیر مصرف مکمل کافئین بر عملکرد بی‌هوازی و شاخص خستگی در زمان‌های صبح و عصر [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 60-67]
 • جوربنیان، ابوذر بررسی ارتباط بین وضعیت واقعی با برآورد ذهنی آمادگی جسمانی در مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 45-53]

ح

 • حبیبی، عبدالحمید اثر حاد فعالیت هوازی فزاینده با دست و پا بر پاسخ ضربان قلب و فشارخون بازیافت در دختران فعال و غیرفعال [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 37-44]
 • حرم باف، عاطفه اثر حاد فعالیت هوازی فزاینده با دست و پا بر پاسخ ضربان قلب و فشارخون بازیافت در دختران فعال و غیرفعال [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 37-44]
 • حسین زاده، مریم تأثیر مصرف ملاتونین بر توان بی‌هوازی و عملکرد کوتاه‌مدت بیشینه دختران دانشجوی تربیت‌بدنی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 11-18]
 • حق شناس، روح الله تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بی هوازی بر آیریزین و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 91-95]

خ

 • خدایی، اورهان مقایسه تاثیر دو نوع تمرین تناوبی شدید (HIIT) و تداومی هوازی بر نیمرخ لیپیدی، شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد هوازی و بی‌هوازی مردان غیرفعال [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 28-36]
 • خسروی، امیر اثر مکمل یاری حاد نسترن کوهی بر پروتئین واکنش گرC و TNF-αسرم مردان جوان غیر ورزشکار متعاقب فعالیت هوازی حاد وامانده ساز [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 64-73]

د

 • دانشیار، سعید أثر مستقل و ترکیبی تمرین هوازی شدید و بی‌تمرینی بر سطوح سرمی لپتین،آدیپونکتین و برخی عوامل مرتبط با اضافه وزن [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 34-41]

ر

 • رحیمی، محمد رحمان تأثیر مصرف مکمل کافئین بر عملکرد بی‌هوازی و شاخص خستگی در زمان‌های صبح و عصر [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 60-67]
 • رشیدی، مهشید اثر مصرف مکمل زغال اخته و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح پلاسمایی فاکتورهای فیبرینولیزی زنان یائسه چاق غیر فعال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-9]
 • رنجبر، روح اله تأثیر مصرف ملاتونین بر توان بی‌هوازی و عملکرد کوتاه‌مدت بیشینه دختران دانشجوی تربیت‌بدنی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 11-18]
 • رنجبر، روح اله تاثیر فعالیت وامانده ساز هوازی همراه با شش هفته رژیم کم کالری با کربوهیدرات متوسط بر لاکتات دهیدروژناز و آنزیم های کبدی در پسران دارای اضافه وزن [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 54-59]
 • رهبرقاضی، افشین تأثیر دو نوع ورزش طولانی مدت در خشکی و آب بر سطوح بتااندورفین پلاسمایی در زنان باردار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 74-80]
 • رهنما، زین العابدین تأثیر دو ماه تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره پوست انار بر سطوح شاخص مقاومت به انسولین موش‌های صحرایی چاق [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-10]
 • روحانی، هادی تاثیر مصرف کوتاه مدت قهوه سبز بر میزان چربی سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 18-23]
 • روحانی، هادی بررسی ارتباط بین وضعیت واقعی با برآورد ذهنی آمادگی جسمانی در مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 45-53]

ز

 • زارع پور، زهرا ارتباط نسبت انگشت دوم به چهارم با برخی شاخص‌های آنتروپومتریک و مرتبط با سلامتی و عملکرد جسمانی در دانشجویان پسر و دختر فعال و غیرفعال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 57-63]
 • زرینه، فریبا بررسی تأثیر مداخله هشت‌هفته‌ای تمرینات اینتروال با شدت بالا به همراه مصرف مکمل شیر بر اشتها و ترکیب بدن زنان چاق [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 82-90]

س

 • ساری صراف، وحید تأثیر زمان مصرف شیر کاکائو بر برخی شاخص های آسیب عضلانی ناشی از فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 24-33]
 • سعدی زاده، سمانه تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر سطوح سرمی BDNF زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 81-88]
 • سلیمانی، اسما تاثیر فعالیت وامانده ساز هوازی همراه با شش هفته رژیم کم کالری با کربوهیدرات متوسط بر لاکتات دهیدروژناز و آنزیم های کبدی در پسران دارای اضافه وزن [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 54-59]
 • سلیمانی، محمود تاثیر فعالیت وامانده ساز هوازی همراه با شش هفته رژیم کم کالری با کربوهیدرات متوسط بر لاکتات دهیدروژناز و آنزیم های کبدی در پسران دارای اضافه وزن [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 54-59]
 • سیاه کوهیان، معرفت بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی ویژه بر میزان هورمون لپتین مردان ورزشکار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 68-73]

ش

 • شاکریان، سعید تاثیر فعالیت وامانده ساز هوازی همراه با شش هفته رژیم کم کالری با کربوهیدرات متوسط بر لاکتات دهیدروژناز و آنزیم های کبدی در پسران دارای اضافه وزن [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 54-59]
 • شریعت زاده جنیدی، محمد تاثیر مصرف کوتاه مدت قهوه سبز بر میزان چربی سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 18-23]
 • شریفی، مهشادالسادات تاثیر مصرف کوتاه مدت قهوه سبز بر میزان چربی سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 18-23]
 • شمسی، مریم تأثیر زمان مصرف شیر کاکائو بر برخی شاخص های آسیب عضلانی ناشی از فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 24-33]
 • شیراوند، فاطمه تأثیر مصرف ملاتونین بر توان بی‌هوازی و عملکرد کوتاه‌مدت بیشینه دختران دانشجوی تربیت‌بدنی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 11-18]

ص

 • صادقی، عباس بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی ویژه بر میزان هورمون لپتین مردان ورزشکار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 68-73]
 • صادقی، عباس تاثیر تمرینات پیلاتس بر محتوای چربی کبد و آنزیم‌های کبدی در مردان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 49-56]
 • صفری تربتی، احسان بررسی ارتباط بین وضعیت واقعی با برآورد ذهنی آمادگی جسمانی در مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 45-53]

ع

 • عباسی، حسن تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بی هوازی بر آیریزین و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 91-95]
 • علیجانپور، نادر تأثیر دو نوع ورزش طولانی مدت در خشکی و آب بر سطوح بتااندورفین پلاسمایی در زنان باردار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 74-80]

ف

 • فروتن، یزدان أثر مستقل و ترکیبی تمرین هوازی شدید و بی‌تمرینی بر سطوح سرمی لپتین،آدیپونکتین و برخی عوامل مرتبط با اضافه وزن [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 34-41]
 • فرید، فاطمه تاثیر یک جلسه کوهنوردی در ارتفاع 2200 متری بر اشباع اکسیژن شریانی و ضربان قلب دختران [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 19-27]

ق

 • قربانی، رویا پاسخ مکمل یاری روی ـ مس بر پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام در دختران غیرفعال به دنبال فعالیت وامانده ساز [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 74-81]
 • قلیزاده، رقیه تأثیر دو نوع ورزش طولانی مدت در خشکی و آب بر سطوح بتااندورفین پلاسمایی در زنان باردار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 74-80]
 • قنبرزاده، محسن تأثیر مصرف ملاتونین بر توان بی‌هوازی و عملکرد کوتاه‌مدت بیشینه دختران دانشجوی تربیت‌بدنی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 11-18]

ک

 • کیماسی، زیبا تاثیر تمرینات پیلاتس بر محتوای چربی کبد و آنزیم‌های کبدی در مردان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 49-56]

گ

 • گل پسندی، شادی اثر مصرف مکمل زغال اخته و تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح پلاسمایی فاکتورهای فیبرینولیزی زنان یائسه چاق غیر فعال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-9]
 • گل پسندی، هادی تأثیر مصرف مکمل کافئین بر عملکرد بی‌هوازی و شاخص خستگی در زمان‌های صبح و عصر [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 60-67]

م

 • محبی، حمید بررسی ارتباط بین وضعیت واقعی با برآورد ذهنی آمادگی جسمانی در مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 45-53]
 • مرادپوریان، محمدرضا تاثیر یک جلسه کوهنوردی در ارتفاع 2200 متری بر اشباع اکسیژن شریانی و ضربان قلب دختران [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 19-27]
 • مرادپوریان، محمدرضا اثر مکمل یاری حاد نسترن کوهی بر پروتئین واکنش گرC و TNF-αسرم مردان جوان غیر ورزشکار متعاقب فعالیت هوازی حاد وامانده ساز [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 64-73]
 • مشکاتی، زهره اثرات تمرینات هوازی / مقاومتی و مصرف مکمل عصاره سیر در نتیجه بارداری موش Balb/C [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 89-96]
 • مهدی پور، سعید تاثیر یک دوره تمرین هوازی به همراه رژیم غذایی پرچرب بر آسیب های کبدی موش های صحرایی نر نوجوان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 42-48]

ن

 • نصیرزاده، محمدرضا تأثیر دو ماه تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره پوست انار بر سطوح شاخص مقاومت به انسولین موش‌های صحرایی چاق [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-10]
 • نصیری، رزیتا اثرات تمرینات هوازی / مقاومتی و مصرف مکمل عصاره سیر در نتیجه بارداری موش Balb/C [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 89-96]
 • نصیری، ستاره اثرات تمرینات هوازی / مقاومتی و مصرف مکمل عصاره سیر در نتیجه بارداری موش Balb/C [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 89-96]
 • نظری، عراز تاثیر تمرین ترکیبی بر تغییرات غلظت و همبستگی نوروتروفین مشتق مغزی و آیریزین سرمی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 10-17]
 • نظری، یازگلدی تاثیر تمرین ترکیبی بر تغییرات غلظت و همبستگی نوروتروفین مشتق مغزی و آیریزین سرمی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 10-17]
 • نیکبخت، مسعود اثر حاد فعالیت هوازی فزاینده با دست و پا بر پاسخ ضربان قلب و فشارخون بازیافت در دختران فعال و غیرفعال [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 37-44]

و

 • وحدتی، رضا ارتباط نسبت انگشت دوم به چهارم با برخی شاخص‌های آنتروپومتریک و مرتبط با سلامتی و عملکرد جسمانی در دانشجویان پسر و دختر فعال و غیرفعال [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 57-63]
 • وکیل محلاتی، سپیده تاثیر مصرف کوتاه مدت قهوه سبز بر میزان چربی سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 18-23]
 • وکیلی، جواد تأثیر زمان مصرف شیر کاکائو بر برخی شاخص های آسیب عضلانی ناشی از فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 24-33]
 • وکیلی، جواد مقایسه تاثیر دو نوع تمرین تناوبی شدید (HIIT) و تداومی هوازی بر نیمرخ لیپیدی، شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد هوازی و بی‌هوازی مردان غیرفعال [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 28-36]