اثرات تمرینات هوازی / مقاومتی و مصرف مکمل عصاره سیر در نتیجه بارداری موش Balb/C

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی، پژوهشگران باشگاه خورشید، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر ورزش هوازی/مقاومتی و مصرف عصاره سیر (روزانه 500 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش از طریق گاواژ دهانی/ تزریق درون صفاقی) بر نتایج بارداری موش آزمایشگاهی Balb/C می‌باشد.
روش: تمرین هوازی و مقاومتی از روز صفر بارداری تا روز زایمان به صورت روزانه به روی ۳۰ سر موش ماده باردار انجام شد. موش‌های باردار به صورت همزمان 500 میلی‌گرم عصاره سیر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن با گاواژ دهانی/تزریق داخل صفاقی به صورت روزانه دریافت کردند. در پژوهش حاضر طول دوران بارداری، تعداد، وزن، درصد مرگ و میر، میزان فعالیت و خصوصیات فیزیکی نوزادان طی شش هفته پس از زایمان ثبت و ارزیابی شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تزریق درون صفاقی عصاره سیر در دوران بارداری، افزایش قابل توجهی در فعالیت، پارامترهای رشد و میزان بقای نوزادان نسبت به مواردی که عصاره سیر را با گاواژ دهانی دریافت می‌کردند به دنبال دارد. علاوه بر این، تمرینات مقاومتی باعث سقط جنین و کاهش تعداد نوزادان تا پایان مطالعه شد. وزن و تعداد متوسط نوزادان مادرانی که عصاره سیر را با گاواژ دهانی همراه با تمرین مقاومتی در دوران بارداری دریافت کرده بودند، نسبت به گروه‌های دیگر به طور معنی‌داری کمتر بود.
نتیجه‌گیری : به طور خلاصه مادرانی که عصاره سیر را به صورت داخل صفاقی همراه با تمرین هوازی منظم دریافت کرده بود، نتایج بارداری بهتری در مقایسه با سایر گروه‌های آزمایشی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Regular aerobic/resistance exercises and garlic extract supplementation effects in pregnancy outcome of Balb/C mice

نویسندگان [English]

  • Rozita Nasiri 1
  • Zohreh Meshkati 2
  • Setareh Nasiri 2
1 Department of Reproductive Biotechnology at Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Biotechnology, ACECR,Isfahan, Iran.
2 Faculty of Sport sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present study investigated regular exercise (aerobic/resistance) and garlic extract supplementation (500 mg/kg/day, orally gavage/intraperitoneally injection) effects on pregnancy outcome of Balb/C mice. The length of pregnancy, number, weight, neonatal mortality and physical characteristics of pups were noted within six weeks post-delivery. The results indicated that the intraperitoneally injection of garlic extract during pregnancy caused remarkable increase in the activity, growth parameters and survival rate of offspring as compared with those received orally gavage of garlic extract. Besides, the resistance exercise caused abortion, miscarriage and the number of pups significantly dropped till the end of study. The average number and the pups’ weight in mothers who received garlic extract orally with resistance exercise during pregnancy were significantly lower compared to the other groups. To conclude, the results of study revealed that the group b who administrated with garlic extract intraperitoneally along with the regular aerobic exercise showed the outstanding pregnancy outcome as compared to the other experimental groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobic exercise
  • Resistance Exercise
  • garlic extract
  • orall gavage
  • intraperitoneally injection
 
1. مختاری م، دریانوش ف، کوشکی جهرمی م. (۱۳۹۴). مقایسه تاثیر ۱۲ هفته فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی  بر سطوح پلاسمایی امنتین و فشار خون در زنان مسن مبتلا به پر فشار خونی. فصلنامه علوم کاربردی ورزش و تندرستی. ۲(۲):۷۵-۶۶.
 
2. زر ع، رویین تن ا. (۱۳۹۴). تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی تمرینی بر ۱-ICMA و ۱-VCAM زنان میانسال. فصلنامه علوم کاربردی ورزش و تندرستی. ۲(۲):۱۰۰-۸۹.
 
3. سوری س، حیرانی ع، اقدسی م. (۱۳۹۳). مقایسه اثر ۱۲ هفته تمرین های هوازی منتخب و پلاتس بر برخی شاخص های پیکر سنجی و تعادل در سالمندان زن غیر فعال. فصلنامه علوم کاربردی ورزش و تندرستی. ۱(۱):۸-۱.
 
4. Little K. D. (1995) “Effect of recreational exercise on pregnancy weight gain and subcutaneous fat deposition”. Med. Sci. Sports Exerc, vol. 27, no. 2, pp. 170–177.
5. Platt K. M, Charnigo R. J, Kincer J. F, Dickens B. J, and Pearson K. J. (2013) “Controlled Exercise I sa Safe Pregnancy Intervention in Mice” J. Am. Assoc. Lab. Anim. Sci, vol. 52, no. 5, pp. 524–530.
6. Lamina S. and Agbanusi E. C. (2013 ) “Effect of aerobic exercise training on maternal weight gain in pregnancy: a meta-analysis of randomized controlled trials” Ethiop. J. Health Sci, vol. 23, no. 1, pp. 59–64.
7. Nelson S. M, Matthews P, and L. Poston. (2009) “Maternal metabolism and obesity: modifiable determinants of pregnancy outcome” Hum. Reprod. Update, vol. 16, no. 3, pp. 255–275.
8. Wasinski F, Bacurau R. F. P, Estrela G. R, Klempin F, Arakaki A. M, Batista R. O, Câmara N. O. S. (2015) “Exercise during pregnancy protects adult mouse offspring from diet-induced obesity” Nutrition & metabolism, 12(1), 56.
9. Magann E. F, Evans S. F, and Newnham J. P. (1996) “Employment, exertion, and pregnancy outcome: assessment by kilocalories expended each day” American journal of obstetrics and gynecology, 175(1), 182-187.
10. Polley B. A, Wing R. R, and Sims C. J. (2002) “Randomized controlled trial to prevent excessive weight gain in pregnant women” International journal of obesity, 26(11), 1494.
11. Organization W. H. (2015) “Traditional medicine” Fact sheet Number 134.
12. John L. J, and Shantakumari N. (2015) “Herbal medicines use during pregnancy: a review from the Middle East” Oman Med. J, vol. 30, no. 4, p. 229.
13. Mothupi M. C. (2014) “Use of herbal medicine during pregnancy among women with access to public healthcare in Nairobi, Kenya: a cross-sectional survey” BMC Complement. Altern. Med, vol. 14, no. 1, p. 432.
14. Laelago T. (2018) “Herbal Medicine Use during Pregnancy: Benefits and Untoward Effects” in Herbal Medicine, IntechOpen.
15. Groppo F. C, Ramacciato J. C, Motta R. H. L, Ferraresi P. M, and Sartoratto A. (2007) “Antimicrobial activity of garlic against oral streptococci,” Int. J. Dent. Hyg, vol. 5, no. 2, pp. 109–115.
16. Charlson M, and Mcferren M. (2007) “Garlic: What we know and what we don’t know” Arch. Intern. Med, vol. 167, no. 4, pp. 325–326.
17. Ziaei S, Hantoshzadeh S, Rezasoltani P, and Lamyian M. (2001) “The effect of garlic tablet on plasma lipids and platelet aggregation in nulliparous pregnants at high risk of preeclampsia,” Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol, vol. 99, no. 2, pp. 201–206.
18. Parle M, and Bansal N. (2006) “Herbal medicines: are they safe?,”.
19. Boadu A. A, and Asase A. (2017) “Documentation of herbal medicines used for the treatment and Management of Human Diseases by some communities in southern Ghana” Evidence-Based Complement. Altern. Med, vol. 2017.
20. Jasamai M, Hui C. S, Azmi N, and Kumolosasi E. (2016) “Effect of Allium sativum (garlic) methanol extract on viability and apoptosis of human leukemic cell lines” Trop. J. Pharm. Res, vol. 15, no. 7, pp. 1479–1485.
21. Saleh H. A, El-Aziz G. A, Mustafa H. N, Saleh A. H. A, Mal A. O, Deifalla A. H. S., and Aburas M. (2018) “Protective effect of garlic extract against maternal and foetal cerebellar damage induced by lead administration during pregnancy in rats” Folia morphologica, 77(1), 1-15.