موضوعات = فیزیولوژی ورزشی
تاثیر مصرف کوتاه مدت قهوه سبز بر میزان چربی سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 18-23

10.22049/jassp.2019.26542.1213

مهشادالسادات شریفی؛ هادی روحانی؛ محمد شریعت زاده جنیدی؛ سپیده وکیل محلاتی


تأثیر دو نوع ورزش طولانی مدت در خشکی و آب بر سطوح بتااندورفین پلاسمایی در زنان باردار

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 74-80

10.22049/jassp.2019.26531.1205

رقیه قلیزاده؛ نادر علیجانپور؛ لطفعلی بلبلی؛ افشین رهبرقاضی


تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر سطوح سرمی BDNF زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 81-88

10.22049/jassp.2019.26568.1232

سمانه سعدی زاده؛ سید محسن آوندی؛ محسن ابراهیمی


بررسی ارتباط بین وضعیت واقعی با برآورد ذهنی آمادگی جسمانی در مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 45-53

10.22049/jassp.2019.26524.1199

احسان صفری تربتی؛ حمید محبی؛ هادی روحانی؛ ابوذر جوربنیان


تأثیر مصرف مکمل کافئین بر عملکرد بی‌هوازی و شاخص خستگی در زمان‌های صبح و عصر

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 60-67

10.22049/jassp.2019.26549.1220

محمد رحمان رحیمی؛ علی جعفری؛ هادی گل پسندی


بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی ویژه بر مقدار لپتین سرم مردان ورزشکار

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 68-73

10.22049/jassp.2019.26560.1225

حمید ایراندوست؛ معرفت سیاه کوهیان؛ عباس صادقی