کلیدواژه‌ها = تمرین هوازی
تاثیر تمرین هوازی و کاندیشن مدیای سلول‌های سرتولی بر هیستوپاتولوژی و میزان تستوسترون در آسیب بیضه‌ی ناشی از مصرف کافِئین در موش‌های صحرایی نر بالغ.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1402

10.22049/jahssp.2024.29208.1607

داود رحیمی؛ جبار بشیری؛ میرعلیرضا نورآذر؛ رقیه پوزش جدیدی؛ داریوش مهاجری


تاثیر تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر مقادیر GDF11 بافت قلب رت‌های سالمند

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 114-124

10.22049/jahssp.2022.27747.1452

فاطمه مشهدی؛ اسمعیل نصیری؛ مریم خالصی


تأثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی بر ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-8

10.22049/jassp.2020.26787.1297

سمیه نظری؛ امین عیسی نژاد؛ بهروز غریب؛ علی قنبری مطلق؛ علی صمدی


تاثیر تمرین هوازی بر سایتوکاین‌های التهابی،کیفیت زندگی و عزت نفس در زنان دارای اضافه وزن

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 97-103

10.22049/jahssp.2020.14160

نرگس عابدینی؛ مهدیه ملانوری شمسی؛ شهناز شهربانیان