دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-100 (مقالات این شماره در دست تکمیل می باشد) 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر یک هفته اقامت در ارتفاع 3600 متری بالاتر از سطح دریا بر شاخص‌های ریوی مردان کوهنورد غیر حرفه‌ای

صفحه 1-10

10.22049/jahssp.2021.14295

معرفت سیاه کوهیان؛ علی آذرنیا؛ لطفعلی بلبلی؛ آمنه پوررحیم قورقچی؛ انسیه یزدخواستی


4. تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر لپتین و آدیپونکتین پسران چاق

صفحه 31-40

10.22049/jahssp.2021.27330.1372

هادی روحانی؛ حمید رجبی؛ علی اکبر جهاندیده؛ محمد شریعت زاده جنیدی