کلیدواژه‌ها = تمرین مقاومتی
بررسی اثر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی FGF6 و MyoD مردان و زنان میانسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1403

10.22049/jahssp.2024.29276.1615

محسن یعقوبی؛ رحیم میرنصوری؛ مسعود رحمتی


تاثیر تمرین مقاومتی بر بیان ژن‌های PGC1α و SIRT1 و SREBP1 بافت کبدی رت‌های نرویستار چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22049/jahssp.2024.29467.1632

فرشته چنارانی؛ علی یعقوبی؛ صادق چراغ بیرجندی؛ وحید رضایی


مقایسه اثر تمرین فانکشنال شدید (HIFT) و مقاومتی سنتی بر وضعیت التهابی مردان چاق جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1403

10.22049/jahssp.2024.29480.1633

آیلار بیرار؛ رقیه افرونده؛ عباس حسینی


تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با مکمل یاری اسپیرولینا پلاتنسیس بر بیان ژن پارامترهای اکسیداتیو عضله در قلبی رت‌های نر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22049/jahssp.2024.29534.1642

آتوسا زندوکیلی؛ عبدالصالح زر؛ حمید رضا صادقی پور


مقایسه اثر بخشی 12 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر فعال سازی سیگنالینگ AMPK و بیان ژن نشانگرهای آتروفی عضلانی در زنان میانسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22049/jahssp.2024.29302.1619

هیوا مرادیانی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ کاظم خدایی


اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی بیومارکرهای منتخب قلبی مردان سالمند دیابتی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 27-38

10.22049/jahssp.2022.27711.1449

ابراهیم رنگرز؛ بهمن میرزایی؛ حجت حاتمی؛ هادی میری


تاثیر تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر مقادیر GDF11 بافت قلب رت‌های سالمند

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 114-124

10.22049/jahssp.2022.27747.1452

فاطمه مشهدی؛ اسمعیل نصیری؛ مریم خالصی


تاثیر حاد فعالیت مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر فشارخون زنان میان‌سال مبتلا به پرفشارخونی و پیش پرفشارخون

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 119-126

10.22049/jahssp.2022.27551.1416

افق آیتی پور؛ پروانه نظرعلی؛ حمید کریمی؛ نجمه رضایی نژاد؛ رستم علی زاده


پاسخ فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز به یک جلسه تمرین مقاومتی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 110-119

10.22049/jahssp.2021.27347.1376

مهرناز ذوالفقاری نارستان؛ آقاعلی قاسم نیان؛ حسن قره خانی


تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل تنظیم کنندة آن در زنان چاق و غیرفعال

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 11-30

نجمه رضائیان؛ علی‌اصغر رواسی؛ رحمن سوری؛ علی اکبرنژاد