موضوعات = فیزیولوژی ورزشی
تأثیر دو روش تعدیل تمرین بر برخی ویژگی‏های جسمانی هاکی بازان نخبه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 44-57

علی بختیاری؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد


بررسی اثر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی دوندگان زبده نیمه‌استقامت

دوره 2، شماره 2، مهر 1394، صفحه 31-42

حمید اراضی؛ هادی نوبری؛ سیده شیوا دادوند


تأثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری ورزشکاران دختر تکواندوکار و شمشیرباز

دوره 2، شماره 2، مهر 1394، صفحه 43-53

محمد رسول خدادادی؛ فهیمه رضائی؛ سیدحجت زمانی ثانی