دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-103 

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تأثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی بر ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه

صفحه 1-8

10.22049/jassp.2020.26787.1297

سمیه نظری؛ امین عیسی نژاد؛ بهروز غریب؛ علی قنبری مطلق؛ علی صمدی


تاثیر مکمل‌یاری حاد ال-کارنیتین بر عملکرد استقامت در توان و شاخص خستگی مردان جوان ورزشکار

صفحه 29-37

10.22049/jassp.2020.26777.1294

سولماز صمدی کیا؛ معرفت سیاه کوهیان؛ امید یوسفی بیله سوار؛ محمد ابراهیم بهرام