کلیدواژه‌ها = تمرین ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل روی بر مقادیر برخی هپتوکاین ها و آنزیم های کبدی موش های صحرایی نر ویستار آلوده شده با بیس فنول ـ A

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1402

10.22049/jahssp.2023.28824.1572

محمد سلماسی؛ اصغر توفیقی؛ سیامک عصری رضایی؛ جواد طلوعی آذر


تاثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر مقادیر پروتئینی CTRP-3 چربی احشایی در رت های تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22049/jahssp.2024.29408.1626

مرضیه فرامرزی؛ کیوان شریف مرادی؛ زهرا پزشکی؛ موسی خلفی