نویسنده = سیروس فارسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر یک دوره مکمل گیری اسپیرولینا همراه با تمرین مقاومتی غیر خطی بر آنزیم های کبدی زنان چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

سیروس فارسی؛ هادی قائدی


2. تاثیر تمرین مقاومتی غیر خطی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر لپتین و گرلین سرم زنان چاق

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-77

هادی قائدی؛ سیروس فارسی؛ امیر تقی پور اسرمی؛ راحله کاکا