دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر پروتکل های متفاوت تمرین موازی بر قدرت عضلانی و سطوح تستوسترون و کورتیزول کشتی گیران جوان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22049/jahssp.2020.26778.1323

محمد حسین قهرمانی؛ حمید آقاعلی نژاد؛ مهدیه ملانوری شمسی


2. اثر شش هفته تمرینات هوازی بر پاسخ فاکتور شبه متئورین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان جوان دارای اضافه‌وزن و چاق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22049/jahssp.2020.26893.1325

نسرین دژکام؛ نجمه رضائیان


3. بررسی ویژگی های آمادگی ‎جسمانی و ترکیب‏ بدنی بازیکنان بزرگسال تیم ملی هاکی‏ داخل ‏سالن ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

10.22049/jahssp.2020.26974.1334

علی بختیاری؛ عباسعلی گائینی؛ رجب نورانی؛ مهدی ملازاده