دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

اثرات تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح آدیپونکتین و CTRP9 در بیماران مبتلا به دیابت میلیتوس نوع دو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22049/jahssp.2021.27336.1374

رضا صادقی؛ سعید کشاورز؛ مهدی کارگرفرد؛ جمشید بنایی


بررسی تأثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل شنبلیله بر سطوح پلاسمایی مالون دی آلدهید و گلوتاتیون پراکسیداز زنان دارای اضافه وزن و چاق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22049/jahssp.2022.27673.1444

مهدی مقرنسی؛ محمد اسماعیل افضل پور؛ خاطره فروتن


تاثیر مکمل‌دهی کوتاه مدت کافئین بر سیگنال‌های الکتروآنسفالوگرافی ورزشکاران طی یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده‌ساز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22049/jahssp.2022.27811.1470

سمیرا الفت؛ رقیه فخرپور؛ بهروز قربانزاده


تاثیر تمرینات مقاومتی دایره‌ای با شدت بالا بر مقدار سرمی آسپروسین، نیمرخ چربی و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی زنان اضافه وزن و چاق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22049/jahssp.2022.27792.1464

پروانه دولت آبادی؛ رامین امیرساسان؛ جواد وکیلی


اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی بیومارکرهای منتخب قلبی مردان سالمند دیابتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22049/jahssp.2022.27711.1449

ابراهیم رنگرز؛ بهمن میرزایی؛ حجت حاتمی؛ هادی میری