کلیدواژه‌ها = فاکتورهای التهابی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغیرات سطوح سرمی آیریزین و برخی فاکتورهای التهابی و ضد التهابی متعاقب فعالیت حاد مقاومتی در مردان جوان کم تحرک

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 24-31

احسان اصغری؛ محمد جواد رمضان نژاد؛ زهرا میرزنده دل