کلیدواژه‌ها = بازیافت
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مصرف اسانس نعناع در دوره بازیافت متعاقب فعالیت بدنی درمانده ساز بر شاخص‌های جسمانی و عملکردی نظامیان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-6

نوید لطفی؛ محمدرضا زارعلی؛ محمود محمدخانی؛ رضا شربت زاده