بررسی اثر تمرین قدرتی با فواصل استراحتی متفاوت بین ست‌ها، بر استقامت قدرتی در حرکت پرس‌سینه و پرس پا در نوبت‌های پیاپی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد، همدان، ایران

2 استادیار،گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آیت ا..العظمی بروجردی(ره)، لرستان، ایران.

چکیده

یکی از تغییرها و معیار­های نسبی تمرین که کمتر مورد توجه قرارگرفته و از فاکتور­های ضروری تمرین به‌ویژه هنگامی‌که هدف تمرین افزایش استقامت قدرتی باشد، استراحت بین ست­ها است. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر 4 فاصله استراحتی متفاوت بر استقامت قدرتی در نوبت­های پیاپی با باری معادل 75%1RM  انجام شد. بدین منظور 16 ورزشکار جوان (سن 24/319/37±سال، قد 25/5178/38±سانتی‌متر، وزن 91/770/81± کیلوگرم) به شکل تصادفی انتخاب و برای اجرای تحقیق آماده شدند. همه آزمودنی­ها 9 جلسه تمرین پرس­سینه و پرس پا را بافاصله استراحتی 48 ساعت از یکدیگر انجام دادند. در جلسه اوّل یک­تکرار­بیشینه اندازه­گیری شد و از جلسه 2 تا 9 در هر جلسه چهار نوبت حرکت پرس­سینه و پرس پا با باری معادل 75%1RM  تا سرحد خستگی اجرا شد. در هر جلسه یکی از فواصل استراحتی 30، 90، 210، 270 ثانیه­ای بین نوبت­ها به‌طور تصادفی استفاده شد و تعداد نیز تکرار­ها ثبت گردید. از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بن­فرونی برای تجزیه‌وتحلیل استفاده شد.نتایج نشان داد میانگین تکرار­های حرکت پرس­سینه و پا در 4 فاصله استراحتی در مقایسه با (پیش­آزمون) ­کاهش معناداری یافت. همچنین توانایی حفظ تکرارها با فاصله استراحتی 270 ثانیه در مقایسه با فواصل استراحتی 30، 90، 210 ثانیه­ای به‌طور معناداری بیشتر بود.نتایج مؤید آن است که توانایی حفظ تکرارها به فاصله استراحتی بین ست­ها بستگی دارد، لذا به­منظور افزایش مقدار کار انجام‌شده و استقامت قدرتی، استفاده از فواصل استراحتی بین 210 الی 270 توصیه­ می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of strength training with different rest intervals between sets on the bench press and leg press strength, power moves in consecutive periods

نویسندگان [English]

  • Yazdan Foroutan 1
  • Naser Behpour 2
  • Saeid Daneshyar 3
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Asadabad Branch, Hamadan. Iran.
2 Assistant Professor Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Razi University, Kermanshah. Iran
3 Assistant professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Ayatollah Ozma Boroujerdi, Lorestan. Iran.
چکیده [English]

One of the variables and the relative criterion workout and are considered that less essential factor especially when the aim is to increase exercise strength endurance power, is resting between sets. This study aimed to evaluate the effects of 4 different rest intervals on of strength endurance in successive sets with a load equivalent to 75% 1RM was performed.For this purpose, 16 young athletes (ages 19.37 ± 3.24 years, height 178.38 ±5.25 cm, and weight 70.81 ±7.91 kg) were randomly selected and prepared to conduct research. All participants’ bench press and leg press with a distance of 9 sessions 48 hours of each other did the rest. one repetition maximum was measured at the first meeting of the session from 2 to 9 per session, four bench press and leg press with a load equivalent to 75% 1RM exhausting run. In each one of-second rest intervals between sets 30, 90, 210, 270 randomly repeated use and the number was recorded. ANOVA test and post hoc Bonferroni test was used for analysis. The results showed that the average bench press repetitions and feet are resting in the fourth compared to the (pre-test) showed a significant decrease. As well as the ability to repeat with rest intervals of 270 seconds compared to 30, 90, 210 second rest intervals was significantly higher. The results confirm that the sustainability of repetitions depends on the distance rest between sets, so in order to increase the amount of work and endurance power, the use of rest intervals between 210 to 270 is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recovery number of repetitions
  • consecutive sets
  • men athlete