نویسنده = لطفعلی بلبلی
بررسی و مقایسه تاثیر مصرف دوز های متفاوت قهوه بر میزان تعادل مایعات، الکترولیت ها و VO2max مردان فعال

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 22-34

10.22049/jahssp.2021.27536.1410

هادی اسماعیل زاده نوش آبادی؛ لطفعلی بلبلی؛ عادل زاهد؛ آیدین ولی زاده؛ محسن یعقوبی؛ سجاد رمضانی


تاثیر یک هفته اقامت در ارتفاع بالا بر شاخص های ریوی مردان کوهنورد غیر حرفه ای

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 1-9

10.22049/jahssp.2021.14295

معرفت سیاه کوهیان؛ علی آذرنیا؛ لطفعلی بلبلی؛ آمنه پوررحیم قورقچی؛ انسیه یزدخواستی


تأثیر دو نوع ورزش طولانی مدت در خشکی و آب بر سطوح بتااندورفین پلاسمایی در زنان باردار

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 74-80

10.22049/jassp.2019.26531.1205

رقیه قلیزاده؛ نادر علیجانپور؛ لطفعلی بلبلی؛ افشین رهبرقاضی