موضوعات = فیزیولوژی ورزشی
اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی بیومارکرهای منتخب قلبی مردان سالمند دیابتی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 27-38

10.22049/jahssp.2022.27711.1449

ابراهیم رنگرز؛ بهمن میرزایی؛ حجت حاتمی؛ هادی میری


تاثیر سه شیوه تمرینات HIT ، HIIT و MIT بر بیان ژن لپتین و لیپوپروتئین لیپاز در بافت چربی زیر جلدی رت های نر

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 97-111

10.22049/jahssp.2023.28026.1502

شهرزاد انصاری؛ علی برزگری؛ سعید نقیبی؛ محمد حسن دشتی خویدکی


پاسخ عوامل همورئولوژیکی به یک وهله فعالیت ورزشی شدید در زمان های مختلف روز

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 154-168

10.22049/jahssp.2023.28114.1520

ایمان فتحی؛ سجاد احمدی زاد؛ مینو باسامی


تغییرات آپوپتوزی بافت قلب پس از تمرین تناوبی شدید و عسل آویشن در رت‌های دیابتی نوع دو

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 23-36

10.22049/jahssp.2022.27879.1480

بهاره به آیین؛ حسین عابدنطنزی؛ ماندانا غلامی؛ فرشاد غزالیان