نویسنده = جواد طلوعی آذر
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل روی بر مقادیر برخی هپتوکاین ها و آنزیم های کبدی موش های صحرایی نر ویستار آلوده شده با بیس فنول ـ A

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1402

10.22049/jahssp.2023.28824.1572

محمد سلماسی؛ اصغر توفیقی؛ سیامک عصری رضایی؛ جواد طلوعی آذر


تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان GLUT-3 و لاکتات بافت بیضه موش های صحرایی چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22049/jahssp.2023.29071.1597

عارف حبیبی ملکی؛ جواد طلوعی آذر؛ مزدک رازی؛ اصغر توفیقی