نویسنده = جواد طلوعی آذر
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر مقادیر سرمی آیریزین، FGF21 و شاخص‌های گلایسمی در زنان دیابتی نوع 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

لیلا علیزاده؛ اصغر توفیقی؛ جواد طلوعی آذر


3. تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی CTRP9، امنتین ـ 1، پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-52

پروین واعظی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ جواد طلوعی آذر