نویسنده = سجاد احمدی زاد
پاسخ عوامل همورئولوژیکی به یک وهله فعالیت ورزشی شدید در زمان های مختلف روز

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 154-168

10.22049/jahssp.2023.28114.1520

ایمان فتحی؛ سجاد احمدی زاد؛ مینو باسامی


تأثیر پروتکل‌های مختلف فعالیت استقامتی تناوبی و تداومی ایزوکالریک بر متابولیسم چربی

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 61-71

10.22049/jahssp.2022.27793.1466

علیرضا آقاپور؛ سجاد احمدی زاد؛ مینو باسامی؛ پروانه دولت آبادی


تأثیر دو روش تعدیل تمرین بر برخی ویژگی‏های جسمانی هاکی بازان نخبه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 44-57

علی بختیاری؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد