نویسنده = علی بختیاری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان پروتئین‌ PGC-1α, SIRT1 ERRα, در رت‌های سالمند

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-102

علی بختیاری؛ عباسعلی گائینی؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی؛ مهدی هدایتی


2. تأثیر دو روش تعدیل تمرین بر برخی ویژگی‏های جسمانی هاکی بازان نخبه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 44-57

علی بختیاری؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد