موضوعات = فیزیولوژی ورزشی
تاثیر مکمل HMB بر شاخص‌های آسیب عضلانی و ترکیب بدنی پس از فعالیت‌های ورزشی: مطالعه فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22049/jahssp.2023.28612.1553

حسن فرجی؛ محمد رحمان رحیمی؛ لیلا رحیمی


اثر هشت هفته رژیم کتوژنیک و تمرین مقاومتی بر شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22049/jahssp.2023.28362.1546

مهنوش مهرزاد ثمرین؛ ماندانا غلامی؛ فرشته شاه محمدی


ارتباط تغییرات سختی شریانی متعاقب مصرف گلوکز و فعالیت هوازی با سطوح پایه قندخون (FBS) و مالون‌دی‌آلدئید (MDA) در زنان غیرفعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22049/jahssp.2023.28706.1560

عادل دنیایی؛ مهرنگار رجهان نژاد؛ فرهاد غلامی


تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر بیان پروتئین های CHOP و ATF6 بافت کبد در رت های مبتلا به دیابت نوع2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22049/jahssp.2023.28973.1586

حدیث بیات؛ ماندانا غلامی؛ حمید رجبی؛ حسین عابدنطنزی


بررسی تاثیر مکمل بی‌کربنات سدیم بر عملکرد بی‌هوازی، پروتئین I-FABP سرمی و پاسخ‌های متابولیکی زنان ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

10.22049/jahssp.2023.29009.1589

فاطمه مهدی؛ علی اصغر رواسی؛ سیروس چوبینه؛ رحمان سوری


تاثیر تمرینات تناوبی شدید همراه با مکمل خرفه بر FXR و SREBP-1cبافت کبد رت های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1402

10.22049/jahssp.2023.28954.1582

مجید فرح نیا؛ محمدرضا حسین آبادی؛ مهدی زارعی؛ محمود سلطانی


تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل روی بر مقادیر برخی هپتوکاین ها و آنزیم های کبدی موش های صحرایی نر ویستار آلوده شده با بیس فنول ـ A

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1402

10.22049/jahssp.2023.28824.1572

محمد سلماسی؛ اصغر توفیقی؛ سیامک عصری رضایی؛ جواد طلوعی آذر


اثر تمرینات مقاومتی و هوازی بر هورمون‌های محور HPA در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22049/jahssp.2023.28856.1573

مریم شهبازی؛ پیام سعیدی؛ عالیا صابری


مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی صبح و شب‌ هنگام بر بیان ژن برخی عوامل بایوژنز میتوکندریایی قلب موش های نر مبتلا به دیابت..

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

10.22049/jahssp.2023.28916.1578

لیلا داودی؛ عباسعلی گائینی؛ سیروس چوبینه؛ رضا نوری


تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان GLUT-3 و لاکتات بافت بیضه موش های صحرایی چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22049/jahssp.2023.29071.1597

عارف حبیبی ملکی؛ جواد طلوعی آذر؛ مزدک رازی؛ اصغر توفیقی


تأثیر تمرینات ترکیبی بر سطح سرمی کینزین-1 و عملکرد فیزیکی در مردان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1402

10.22049/jahssp.2023.28991.1587

سید پریسا هاشمی؛ سید حامد قیامی؛ حسن پور رضی


تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مکمل‌یاری اسپیرولینا بر مسیر پیام‌رسانی Wnt/ GSK-3β / TSC2/ S6K بافت کلیه رت های نر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22049/jahssp.2024.29148.1601

حمید رضا صادقی پور؛ فاطمه رئیسی؛ عبدالصالح زر


تأثیر تمرینات تناوبی شدید شنا بر بیان ژن DJ-1 و mir-874 سلول‌های هیپوکامپ موش‌های صحرایی مبتلا به بیماری پارکینسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22049/jahssp.2024.29203.1606

مهرزاد مقدسی؛ سمیه رشیدفرد؛ محمدامین عدالت منش؛ سارا حجتی


تاثیر 12 هفته تمرین عملکردی شدید و تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی بر سطوح سرمی AST، ALT، AST/ALT و شاخص‌های ترکیب بدن در دختران دارای اضافه وزن و چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22049/jahssp.2024.29055.1594

الهه پیرعلائی؛ سعید نیکوخصلت؛ فریبا اربابی؛ سیامک رهبر


تاثیر تمرین هوازی و کاندیشن مدیای سلول‌های سرتولی بر هیستوپاتولوژی و میزان تستوسترون در آسیب بیضه‌ی ناشی از مصرف کافِئین در موش‌های صحرایی نر بالغ.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1402

10.22049/jahssp.2024.29208.1607

داود رحیمی؛ جبار بشیری؛ میرعلیرضا نورآذر؛ رقیه پوزش جدیدی؛ داریوش مهاجری