کلیدواژه‌ها = مردان ورزشکار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی ویژه بر میزان هورمون لپتین مردان ورزشکار

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 68-73

حمید ایراندوست؛ معرفت سیاه کوهیان؛ عباس صادقی