نویسنده = مسعود نیکبخت
تعداد مقالات: 2
2. اثر حاد فعالیت هوازی فزاینده با دست و پا بر پاسخ ضربان قلب و فشارخون بازیافت در دختران فعال و غیرفعال

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-44

عاطفه حرم باف؛ مسعود نیکبخت؛ عبدالحمید حبیبی