کلیدواژه‌ها = دیابت نوع دو
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر مقادیر T-AMPK ،p-AMPK و فیبروز بافت قلبی و شاخص‌های گلیسمیک موش‌های دیابتی شده‌ی نر نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22049/jahssp.2022.27979.1494

سعید دباغ نیکوخصلت؛ رامین امیرساسان؛ مصطفی خانی؛ مرتضی نیک خصال


تغییرات آپوپتوزی بافت قلب پس از تمرین تناوبی شدید و عسل آویشن در رت‌های دیابتی نوع دو

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 23-36

10.22049/jahssp.2022.27879.1480

بهاره به آیین؛ حسین عابدنطنزی؛ ماندانا غلامی؛ فرشاد غزالیان