کلیدواژه‌ها = گرلین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تمرین مقاومتی غیر خطی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر لپتین و گرلین سرم زنان چاق

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-77

هادی قائدی؛ سیروس فارسی؛ امیر تقی پور اسرمی؛ راحله کاکا