کلیدواژه‌ها = چربی سوزی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مصرف کوتاه مدت قهوه سبز بر میزان چربی سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 18-23

مهشادالسادات شریفی؛ هادی روحانی؛ محمد شریعت زاده جنیدی؛ سپیده وکیل محلاتی