نویسنده = مریم شمسی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر زمان مصرف شیر کاکائو بر برخی شاخص های آسیب عضلانی ناشی از فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 24-33

جواد وکیلی؛ وحید ساری صراف؛ مریم شمسی