نویسنده = بهزاد غایب لو
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ تأثیر تعدیل تمرین دو مرحله‌ای با تعدیل تمرین تدریجی لاکتات، تستوسترون و کورتیزول سرمی مردان ورزشکار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 76-88

علی مقدم؛ آقاعلی قاسم نیان؛ احمد آزاد؛ بهزاد غایب لو