نویسنده = فهیمه رضائی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری ورزشکاران دختر تکواندوکار و شمشیرباز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 44-53

محمد رسول خدادادی؛ فهیمه رضائی؛ سیدحجت زمانی ثانی