بررسی اثر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی دوندگان زبده نیمه‌استقامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کافئین یکی از پر مصرف­ترین مواد نیروزای مجاز در سراسر دنیا به شمار می­رود که علی­رغم ارزش غذایی اندک مورد توجه ورزشکاران رقابتی قرار گرفته ­است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر مصرف کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی در دوندگان نیمه­استقامت نخبه بود.به دلیل کوچک بودن جامعۀ آماری برای نمونه‌گیری از روش هدفمند و در دسترس استفاده شد، کل جامعه آماری برابر14 دونده با میانگین سن 40/0±32/23 سال، قد 12/1±17/178 سانتی­متر، وزن 11/1±62/65 کیلوگرم و حداکثر اکسیژن مصرفی 44/2±32/62 میلی‌لیتر در کیلوگرم بر دقیقه بودند که دارای سابقه قهرمانی استان و حضور در رقابت­های قهرمانی کشور بودند، انتخاب و به روش دوسوکور به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. گروه مکمل، مقدار 6 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کافئین و گروه دارونما به همین میزان آرد برنج در کپسول­های ژلاتینی دریافت کردند. در جلسۀ آزمون، شرکت­کننده­ها به ترتیب آزمون یک تکرار بیشینه و 70 درصد یک تکرار بیشینه را برای سنجش قدرت و استقامت عضلانی در حرکات پرس سینه و پرس پا اجرا کردند. برای بررسی تفاوت بین گروه­ها از آزمون t  مستقل استفاده گردید. نتایج تحلیل آماری نشان داد که میانگین قدرت و استقامت عضلانی در گروه مکمل به‌طور معنا­داری نسبت به گروه دارونما افزایش یافته ­است (05/0 P˂). بر اساس یافته­ها به نظر می­رسد مصرف 6 میلی­گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن کافئین، قدرت و استقامت عضلانی دوندگان نیمه استقامتی‌کار زبده را بهبود می­بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of acute caffeine consumption on muscle strength and endurance in elite middle distance runners

نویسندگان [English]

  • hamid arazi
  • hadi noubari
  • shiva dadvand
چکیده [English]

Caffeine is one of the most widely used material in the world is, although little nutritional value but as an ergogenic allowed to have attracted the attention of many competitive athletes. The purpose of this study was to investigate the effect of caffeine consumption on muscle strength and endurance in elite middle distance runners. For sampling due to the small population of targeted and available methods were used, the total population of the 14 runners with an average age of 23.32 ± 0.04 years, height of 178.17 ± 1/12 cm, weight of 65.62 ± 1.11 kg and VO2 max 62.32 ± 2.44 ml/kg/min Which has a history of winning competitions in provincial and national championships were attending. To participate in the research and double blind study and randomly divided to two groups: Supplement and placebo. The Supplement group, received 6 mg/kg caffeine and placebo (rice flour). In tests session, the muscle strength and endurance were evaluated with one-repetition maximum and 70% 1RM repetitions tests in Leg press and bench press respectively. Independent t-test was used Showed that the average strength and muscular endurance in the Supplement group was significantly increased compared to placebo. Statistical analysis showed that there was significant increase in strength and endurance in the caffeine group; (P˂0.05). While there were no significant changes in placebo group. Based on these findings, it can be concluded that consumption of 6 mg/kg caffeine significantly improved muscular strength and endurance in the elite middle distance runners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muscular endurance
  • Runner
  • strength
  • Caffeine