مقایسه‌ی عملکرد تعادلی ورزشکاران مرد رشته‌های ژیمناستیک، هندبال و کاراته با مداخله در سیستم بینایی و دهلیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسه‌ی عملکرد تعادلی ورزشکاران مرد رشته‌های ژیمناستیک، هندبال و کاراته و غیرورزشکاران و تأثیر سیستم‌‌های بینایی و دهلیزی به صورت مجزا و هم­زمان انجام شد. 45 ورزشکار مرد (20-26 ساله) در سه گروه 15 نفری ساکن ارومیه با میانگین سابقه­ی فعالیت 3 ±5/7 سال در رشته‌‌های ژیمناستیک، هندبال و کاراته (کاتا) و از طریق معرفی توسط هیئت استان و 15 مرد غیرورزشکار به عنوان گروه کنترل در تحقیق شرکت نمودند. برای اندازه‌گیری عملکرد تعادلی آزمودنی‌ها از دستگاه تعادل­سنج مدل ساتراب استفاده شد. در این تحقیق به مدت زمانی که فرد صفحه­ی تعادل را به حالت افقی نگه می‌دارد، عملکرد تعادلی گفته می شود که در شش موقعیت‌‌ آناتومیکی (چشم باز- چشم بسته) سرخم شده به پایین (چشم باز- چشم بسته) سررو به بالا (چشم باز- چشم بسته) در 30 ثانیه اندازه‌گیری و با ثبت بهترین رکورد با یکدیگر مقایسه گردید. جهت تجزیه، تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مداخله در سیستم‌های بینایی و دهلیزی تغییرات تقریباً مشابهی را روی آزمودنی‌‌های هر چهار گروه ایجاد نموده است، اما عملکرد تعادلی هندبالیست‌ها و غیرورزشکاران به نسبت ژیمناست‌ها و کاراته‌کاران کمتر بود. با توجه به ضعف عملکرد تعادلی هندبالیست‌ها و غیر‌ورزشکاران به هنگام انواع مداخله و وجود مشکلات ناشی از عدم تعادل در حین اجرای مهارت‌های ورزشی و احتمال بروز آسیب‌های جدی در مچ پا، زانو و کمر پیشنهاد ‌می‌شود مربیان محترم با گنجاندن برنامه‌های تمرینی بیشتر، سطح عملکرد تعادلی ورزشکاران را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparsion of balance performance in male athletes of gymnastic, handball and karate and non-athletes, with interference of vision and vestibular systems

چکیده [English]

The research purpose is comparison of balance performance between gymnastic, handball and karate male athletes and non-athletes and the effect of vision and vestibular systems, contemporaneous and seprate. 45 male athletes (20-26 Years old) living in Utmia were chosen by participated in this research. 15 non-athletes have been participated in this research. All participated were healthy in every aspects and did not was any medications. Athletes had experience for (7.5±3) years. To measure balance performance, satrab balance meter was used. In this research Balance performance defines as the time of keeping balance sheet horizontal which has been done in six anatomical position: Normally(eyes open- blind fold) head up(eyes open- blind fold) head down (eyes open- blind fold). Test results were recorded in thirty seconds and compared. To analyze the data Anova unilatral and Tukey post hoc test was used. Finding show that interference of balance oprattion system among handballists and non-athletes is less than gymnasts. Due to the weakness of balance performance amomng handballists and non-athletes and the risk of injury in the ankle, knee, waist. It's suggested to respector coaches to include more training programs to improve the balance performance in athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balance
  • Gymnastic
  • Handball
  • Karate