نویسنده = نسیم متاع پور
تعداد مقالات: 1
1. اثر مدت فعالیت ورزشی استقامتی بر سطوح PYY در زنان ورزشکار

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-36

نسیم متاع پور؛ حسن فرجی